Ola Persson och Hanna Jönsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:25 (aktuellt nummer) 24 december 1900 – 16 januari 1914
24 december 1900 – 16 januari 1914