Ola Persson, snickare och Hanna Jönsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:10 (avregistrerat nummer) 5 juni 1886 - 4 juli 1900
Starrarp 1:13 (avregistrerat nummer) 3 december 1878 - 29 augusti 1882
Starrarp 1:17 Starrarps bageri (aktuellt nummer) 3 december 1878 - 30 november 1885
Starrarp 1:13 (avregistrerat nummer) 29 augusti 1882 - 30 november 1885

Ola Persson föddes den 14 oktober 1841 i Fränninge nr 23 och han var son till åbon Pehr Olsson och hans hustru Kjerstina Nilsdotter. Ola gifter sig den 28 april 1877 med Hanna Jönsdotter som var född den 4 maj 1850 i Huaröd. Hanna var dotter till torparen å Flensma nr 4 i Huaröd Jöns Olsson och hans hustru Kjersti Jönsdotter. Familjen flyttade från Hårderup nr 2 till Starrarp den 24 oktober 1877. Ola var snickare till yrket. Familjen flyttar till Bjälkhult den 11 november 1885. Ola avlider den 5 april 1900 i Bjälkhult utav lunginflamation och Hanna avlider den10 februari 1922 i Bjälkhult utav ålderdomssvaghet.

Ola Persson delar Starrarp 1:13 och säljer av delar enligt följande:
Starrarp 1:13 del A om 1/920 mantal. Ingår sedemera i Starrarp 1:17.
Starrarp 1:13 del B om 1/920 mantal. Ingår sedemera i Starrarp 1:18.

Bouppteckning efter Ola Persson som avled i Bjälkhult den 5 april 1900.

Den 4 juli 1900 förrättades bouppteckning efter avlidne snickaren och åboen Ola Persson på Bjälkhult nr 1 som avlidit den 5 april 1900 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare hustru, änkan Hanna Jönsdotter samt med henne under äktenskapet sammanavlade barnen:
sonen August född 19 januari 1880
sonen Ernst född den 22 maj 1882
dottern Cristine född den 13 augusti 1885
dottern Selma född den 4 oktober 1892
I bouppteckningen upptogs fastigheten 3/128 mantal på Bjälkhult nr 1 som makarna gemensamt förvärvat med lagfartsbevis daterat till den 12 juli 1886 och upptages till taxeringsvärdet på 2 000 kr. Dom totala tillgångarna uppgick till 2 910 kr och det fanns skulder på totalt 1 879 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 1 030 kr.

Bouppteckning efter Hanna Jönsdotter som avled i Bjälkhult den 10 februari 1900.

Den 18 februari 1922 förrättades bouppteckning efter änkan Hanna Persson född Jönsson på Bjälkhult som avlidit den 10 februari 1922 och efter sig lämnat såsom sterbhusdelägare barnen:
sonen, lantbrukaren August Persson, Bjälkhult
sonen, lantbrukaren Ernst Persson, Gummarp
dottern Kristina gift med exekutionsbetjänten O R Andersson i Helsingborg Tillgångarna i dödsboet uppgick till 4 372 kr och det fanns skulder på 500 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 3 872 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Frans Wilhelmfödd 6 oktober 1877 i Hårderup. Avlider den 23 mars 1879 i Starrarp.
August Wilhelmfödd 19 januari 1880 i Starrarp. Gift och bosatt i Långaröd. Avlider den 9 november 1960 i Långaröd 1:25.
Ernst Teodorfödd den 2 maj 1882 i Starrarp. Flyttar till Östra Sallerup den 2 mars 1916 och gifter sig den 10 mars 1916 med Emma Nilsson ifrån Östra Sallerup. Ernst Teodor var snickare bosatt i Östra Sallerup. Han avlider den 18 juni 1942 i Gummarp nr 4 i Östra Sallerup.
Christina Charlottafödd 13 augusti 1885 i Starrarp. Flyttar till Lund 1903 och senare till Helsingborg. Christina Charlotta gifter sig den 30 november 1913 i Maria församling i Helsingborg med poliskonstapeln Otto Richard Andersson, född i Mörarp. Christina Charlotta Andersson, född Persson avlider den 21 juli 1965 på Wieselgrensgatan 10 i Helsingborg.
Selma Mariefödd 4 oktober 1892 i Bjälkhult. Avlider den 3 januari 1909 i Bjälkhult utav lungsot.