Välj en sida

Ola Persson och Elna Larsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 30:23 (avregistrerat nummer) 25 mars 1876 - 8 januari 1888

Ola Persson var född den 19 augusti 1829 i Lövestad och han var son till husmannen i Flänsboa i Lövestad Per Olsson och hans hustru Ingar Nilsdotter. Ola gifter sig med Elna Larsdotter som var född den 21 juli 1829 i Lövestad. Elna var dotter till åbon i Heinge Lars Nilsson och hans hustru Bengta Olsdotter. Familjen kom till Fränninge från Lövestad 1853 och dom bosatte sig på Fränninge nr 30. Här avlider Elna den 8 januari 1888 och samma år övertar sonen Ola gården. Ola Persson bor kvar på Fränninge nr 30 och han avlider den 31 december 1908.

Barn

NamnBeskrivning
Hannafödd den 19 april 1855 i Fränninge. Hanna gifter sig den 30 december 1885 med Per Persson som var född den 9 augusti 1853 i Fränninge. Familjen var bosatt i Sövdeborgs rotehus och där Hanna avlider den 20 janauri 1929. per bor kvar och han avlider den 9 mars 1940.
Ola född den 15 juni 1858 i Fränninge. Ola Olsson övertar föräldrahemmet 1888 och han förblir ogift hela livet. Han säljer gården 1893 men bor kvar inom Fränninge nr 30 och där han avlider den 6 januari 1925. Han hade besökt Amerika under en period 1891.
Annafödd den 4 mars 1862 i Fränninge. Anna Olsdotter emigrerade till Amerika den 20 september 1891.
Per född den 12 september 1864 i Fränninge. Per Olsson gifter sig den 23 februari 1909 med Sanna Olsson som var född den 12 augusti 1888 i Sövde. Familjen var bosatt på Fränninge nr 30 och där Per avlider den 8 december 1942. Senare är Sanna bosatt på Fränninge nr 7, ålderdomshemmet och hon avlider den 8 december 1942.
Nilsfödd den 28 augusti 1869 i Fränninge. Nils Olsson gifter sig den 19 september 1895 med Johanna Andersson som var född den 30 januari 1870 i Fränninge. Familjen flyttar till Sövde den 16 oktober 1895 men återvänder senare till Fränninge och där dom bosätter sig på Hårderup nr 3. Här avlider Johanna den 27 oktober 1919 utav lungsot. Senare är Nils bosatt på Fränninge 27:18 och där han avlider den 6 december 1950.
Bengtafödd den 28 augusti 1869 i Fränninge. Bengta Olsdotter emigrerade till Amerika den 7 september 1898.