Ola Persson Dahlqvist och Maria Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 31:5 (aktuellt nummer) - 20 november 1929
Fränninge 31:4 (aktuellt nummer) 27 oktober 1928 - 12 mars 1938
Hårderup 2:10 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 11 mars 1922 - 18 juli 1925
Hårderup 1:15 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 11 mars 1922 - 18 juli 1925

Ola Persson Dahlqvist född i Fränninge den 26 mars 1873 och var son till åbon Pehr Pehrsson och hans hustru Ingar Olsdotter på Fränninge nr 30. Ola gifter sig den 18 april 1896 med Maria Nilsson som var född den 3 mars 1875 i Vollsjö. Maria var dotter till statkarlen Nils Nilsson och hans hustru Elna Andersdotter på Wollsjö gård. Ola och Maria kom till Hårderup ifrån Ignaberga den 10 april 1922. Familjen flyttar till Fränninge nr 12 1925. Senare är familjen bosatt på Hyltarp 8:9 i Svedala och där Maria avlider den 3 oktober 1948 och Ola avlider den 10 maj 1954.

Barn

NamnBeskrivning
Nancy Beatafödd 9 juni 1903 i Brandstad. Flyttade till Lunds domkyrkoförsamling den 28 september 1923. Nancy Beata Granath, född Dahlqvist gifter sig den 14 november 1936 med Nils Granath som var född den 12 juni 1906 i Fjelie. Familjen var bosatt i kvarteret Studenten nr 4 i Lunds domkyrkoförsamling och där Nils avlider den 28 augusti 1952 och där Nancy Beata bor kvar fram till att hon avlider den 28 december 1967.
Gunnar Evertfödd den 9 januari 1908 i Brandstad. Flyttade till Åsum den 15 november 1924. Han var till yrket bageriarbetare. Gunnar Evert Dahlquist gifte sig den 26 september 1931 med Svea Ingeborg Dahlquist som var född den 4 december 1908 i Fränninge. Familjen var bosatt på Bruksstigen 25 i Oxie och där Gunnar Evert avlider den 11 juli 1977. Senare flyttar Svea Ingeborg till Upplandsplan 6 i Malmö och hon avlider den 8 februari 1991.
Nils Harald Dahlqvist född den 1 april 1900 i Vollsjö. Filare och smed.född den 1 april 1900 i Vollsjö. Filare och smed. Nils Harald Dahlqvist gifte sig den 5 maj 1928 med Gunhild Ingeborg Dahlqvist som var född den 4 september 1906 i Fränninge. Familjen var bosatt på Stg 609 i Lunds domkyrkoförsamling och där Nils Harald avlider den 2 augusti 1954. Senare är Gunhild Ingeborg bosatt på Arkivgatan 29 i Lund och där hon avlider den 31 augusti 1973.