Ola Pålsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:21 Borestad nr 2 (aktuellt nummer) 7 april 1876 - 16 maj 1881

Ola arbetade som murare.