Ola Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 16:5 (avregistrerat nummer) 19 april 1918 - 27 december 1918
Hårderup 3:14 Hårderups affär (aktuellt nummer) 13 maj 1896 -3 september 1898