Ola Olsson och Kersti Bengtsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:14 (avregistrerat nummer) 14 februari 1870 - 28 februari 1910
Starrarp 2:13 (avregistrerat nummer) 14 februari 1870 - 28 februari 1910

Ola Olsson föddes i Starrarp den 5 november 1836 och Ola var son till Åbon Ola Persson och hans hustru Gertrud Jönsdotter. Ola gifte sig den 4 maj 1867 med Kersti Bengtsdotter som föddes den 9 juni 1836 i Andrarum. 1867 kom båda till Starrarp nr 2:13 från Starrarp nr 10. Ola arbetade som dräng hos Mårten Trulsson och Kersti arbetade som piga hos Sven Mattsson. Ola avlider den 5 januari 1925 i Starrarp. Avlider utav ålderdomssvaghet och begravdes den 16 januari 1925. Kersti avlider den 18 december 1921 i Starrarp. Kersti avlider utav ålderdomssvaghet och begravdes den 26 december 1921. Både Ola och Kersti är begravda på Fränninge kyrkogård, gravnummer FR 10 99, 100.

Bouppteckning efter Kersti Bengtsdotter som avled i Starrarp den 18 december 1921.

Den 18 mars 1922 förrättades bouppteckning efter åbon Ola Olssons i Starrarp avlidna hustru Kerstin Olsson som avled den 19 december 1921 och som efterlämnade såsom sterbhusdelägare änklingen Ola Olsson samt med honom under äktenskapet sammanavlade barnen:
sonen, handlanden Olof Olsson i Fränninge
dottern Kristina Olsson i Starrarp
dottern Thilda gift med åon Per Nilsson på Starrarp nr 2
I bouppteckningen upptogs fastigheten 1/108 mantal nr 4 Sniberup som makarna under äktenskapet gemensamt förvärvat enligt lagfartsbevis daterat den 7 maj 1901 och som upptages till taxeringsvärdet på 800 kr. Dom totala tillgångarna uppgick till 1 146 kr och det fanns inga skulder.

Bouppteckning efter Ola Olsson som avled i Starrarp den 5 januari 1925.

Den 7 mars 1925 förrättades bouppteckning efter Åbon Ola Olsson i Starrarp som avled den 5 januari 1925 och som efterlämnade såsom sterbhusdelägare barnen:
sonen, handlanden Olof Olsson i Fränninge, gift före 1921 med Johanna Olsson
dottern Kristina Olsson i Starrarp, ogift
dottern Mathilda, gift före 1921 med lantbrukaren Per Nilsson i Starrarp.
Dom samlade tillgångarna i dödsboet uppgick till 1 906 kr och det fanns skulder på 1 036 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 869 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Oloffödd 23 februari 1868 i Starrarp. Flyttade till Mellby den 28 april 1886. Tillbaka 1888 och till Starrarp nr 10 för att arbeta som dräng hos Jöns Ohlsson. Olof gifte sig den 18 september 1903 med Johanna Jönsson, åbodotter å nr 6 i Fränninge. Olof var handlande och bodde på nr 14 i Fränninge. Olof avlider den 1 maj 1946 bosatt i Fränninge nr 7. Johanna avlider den 13 september 1946 på St Lars i Lund.
Gertrud Christinafödd 24 april 1871 i Starrarp. Flyttade 1901 till Fränninge nr 14 där hennes bror Olof numera bodde och hade en butik. Var kvar till 1906 då hon flyttade till Kågeröd. Kommer tillbaka till Fränninge nr 14 1910 för att arbeta som butiksbiträde. Gertrud Christina förblir ogift och avlider den 29 juli 1940 i Fränninge nr 2.
Anna Mathildafödd 22 januari 1874 i Starrarp. 1901 gifter sig Anna Mathilda med Per Nilsson som blir ny åbo på Anna Mathildas föräldragård. Per Nilsson avlider den 30 juli 1932 i Starrarp efter att ha vårdats på Lunds lasarett. Anna Mathilda avlider den 21 december 1963 i Starrarp 2:10.