Ola Olsson och Elna Nilsdotter samt Ingar Pehrsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:20 (aktuellt nummer) 1880 - 25 juni 1881
Starrarp 2:16 (avregistrerat nummer) 23 januari 1869 - 3 juni 1881
Starrarp 2:15 (avregistrerat nummer) 23 januari 1869 - 3 juni 1881

Ola Olsson föddes den 31 januari 1834 i Hårderup och han var son till rusthållaren Ola Nilsson och hans hustru Bengta Persdotter. Ola gifte sig den 16 november 1866 med Elna Nilsdotter som föddes den 5 februari 1848 i Fränninge. Båda kom från Västerstad den 16 november 1866.
Elna avlider den 5 mars 1871 i Starrarp och begrovs den 12 mars 1871. Ola Gifter om sig den 8 mars 1873 med Ingar Pehrsdotter född den 23 mars 1835 i Fränninge. Ingar var dotter till Åbon Per Olsson och hans hustru Elna Nilsdotter. Hon kom till Starrarp nr 2 1873 från Starrarp nr 7.
Ola avlider den 27 maj 1880 i Starrarp och begravdes den 30 maj. Dödsorsaken var “koppor.” Ingar flyttar till Tjustorp nr 11 i Smedstorp den 15 april 1884 där hon gifter sig med skolläraren H P Rosvall.

Bouppteckning efter Elna Nilsdotter som avled på Starrarp nr 2 den 5 mars 1871.

Den 14 mars 1871 förrättades bouppteckning efter åbon Ola Olssons på Starrarp nr 2 avlidna hustru Elna Nilsdotter som avled den 5 mars och efterlämnade änklingen och barnen Nils Anders och Pehr. I bouppteckningen upptogs sterbhusets fastighet Starrarp nr 2 om 7/384 mantal.

Bouppteckning efter Ola Olsson som avled på Starrarp nr 2 den 27 maj 1880.

Den 3 juni 1880 förrättades bouppteckning efter avlidne åbon Ola Olsson på Starrarp nr 2 som avled den 27 maj och efter sig lämnade såsom arvingar änkan Ingar Persdotter samt barnen i förra giftet Nils född 15 mars 1867, Anders född 1 juli 1869 samt med änkan sammanavlade sonen Olof född 4 februari 1876. I bouppteckningen upptogs fastigheten Starrarp nr 2, 7/384 mantal som upptogs till ett värde på 650 kr. Dom totala tillgångarna i dödsboet uppgick till 4 093 kr och det fanns skulder på 5 514 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd den 15 mars 1867 i Starrarp. Ola och Elnas barn. Nils flyttar till Södra Mellby nr 3 den 9 januari 1885 och är handelselev och utbildar sig till bokhållare. Han flyttar tillbaka till Fränninge den 9 maj 1889.
Andersfödd den 1 juli 1869 i Starrarp. Ola och Elnas barn. Anders är ogift och är åbo i Östraby. Han avlider den 4 september 1911 i Sniberup nr 5.
Pehrfödd 27 februari 1871 i Starrarp. Ola och Ingars barn. Avlider den 27 maj 1871 i Starrarp.
Svenfödd 20 maj 1874 i Starrarp. Ola och Ingars barn. Avlider den 28 december 1874 i Starrarp.
Oloffödd den 4 februari 1876 i Starrarp. Ola och Ingars barn. Avlider den 19 oktober 1880 i Starrarp.