Ola Olsson och Anna Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 4:1 Starelund (avregistrerat nummer) 21 februari 1879 - 30 oktober 1913

Ola Olsson, son till de tidigare ägarna, föddes den 18 maj 1852 i Vallarum och han gifte sig den 11 september 1874 med Anna Nilsdotter född 29 september 1853 i Vallarum. Anna kom närmast ifrån Vallarum nr 7 1874. Anna var dotter till åbon på Vallarum nr 7 Nils Nilsson och hans hustru Karna Olsdotter. Familjen var bosatt på Vallarum 4:1. Ola Olsson avlider den 16 november 1923 i Vallarum utav stelkram på Hörby lasarett. “Ola Olsson försökte hoppa över ett mindre vatten vatten men snavade å ådrog sig skada å knät i fallet. efter några dagar ville han till Hörby lasarett varefter stelkramp inställde sig”. Anna avlider den 27 oktober 1922 i Vallarum utav tubercolos.

Bouppteckning efter Anna Nilsdotter som avled på Vallarum nr 4 den 27 oktober 1922.

Bouppteckning efter Ola Olsson som avled på Vallarum nr 4 den 16 november 1923.

Barn

NamnBeskrivning
Oloffödd 24 november 1874 i Vallarum. Flyttar till Gerdslöv 1895. Olof var köpman till yrket. Olof Olsson gifter sig den 4 augusti 1904 och familjen var bosatt i Önneköp 1, 2 i Långaröd. Olof avlider den 21 juni 1930 på Hörby lasarett.
Elisefödd den 26 mars 1876 i Vallarum. Flyttade till Ystad den 9 november 1898. Elise Karlsson gifte sig men hon skiljer sig den 30 november 1942. Elise är bosatt i Västerhaninge i Stockholm och där hon avlider den 3 oktober 1957.
Johannafödd 14 oktober 1877 i Vallarum. Flyttar till Kärrstorp 13 oktober 1904. Johanna Svensson gifter sig den 22 september 1904 med Per Svensson född den 5 augusti 1866 i Fränninge. Familjen är bosatt på Kungsgatan 24 i Malmö i Sankt Pauli församling. Per avlider den 1 september 1942 och Johanna avlider den 10 januari 1951.
Nils Alfredfödd 25 juni 1880 i Vallarum. Blir ny åbo på föräldragården. Nils Alfred gifter sig den 28 juli 1917 med Anna Olsson, född Nilsson den 26 maj 1886 i Brösarp. Familjen är bosatt i Vallarum 4:1.
Mariafödd 5 november 1882 i Vallarum. Flyttar till Lunds domkyrkoförsamling den 23 september 1907. Maria Persson gifter sig den 15 augusti 1907 med Albert Anton Persson född den 28 februari 1882 i Lund. Familjen var bosatt i kvarteret Brunius 12. Maria avlider den 2 juli 1957 och Albert Anton avlider den 19 juni 1961.
Anna Christina född 28 juni 1885 i Vallarum. Flyttar till Fränninge nr 14 där hon gifter sig den 17 juni 1910 med åbon Johan Olsson född i Fränninge den 21 januari 1886. Familjen är bosatt på Hököpinge nr 53 och där Anna Christina avlider den 7 april 1943. Senare är Johan bosatt i kvarteret Merkurius nr 3 i Lund och här avlider han den 27 mars 1960.
Gustaffödd 28 september 1887 i Vallarum. Flyttar till Ystad den 14 november 1905.
Edvardfödd 28 september 1887 i Vallarum. Flyttar till Fränninge nr 28 där Edvard blir åbo. Edvard Olsson gifter sig den 6 juni 1919 med Elna Johanna Frank född den 2 februari 1891 i Östra Kärrstorp. Familjen är bosatt i Västerstad nr 14 och där Edvard avlider den 21 december 1937. Senare är Elna Johanna bosatt i Hörby och här avlider hon den 28 februari 1969.
Anton Wilhelm född 2 februari 1890 i Vallarum. Snickare som flyttar till Lunds stadsförsamling den 14 december 1906. Den 19 september 1919 emigrerar Anton Wilhelm till Amerika.
Elvira Sofiafödd 8 februari 1892 i Vallarum. Flyttar till Fränninge nr 28 där hon den 7 september 1911 gifter sig med åbon Sven Olsson född i Fränninge den 30 april 1876. Familjen är bosatt på kvarteret Björnen, Torget i Vollsjö och här avlider Elvira Sofia den 16 juni 1972. Sven bor kvar och han avlider den 11 februari 1975.