Välj en sida

Ola Olsson Fält och Karna Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:16 (avregistrerat nummer) 19 december 1856 - 7 februari 1882
Starrarp 2:15 (avregistrerat nummer) 1853 -

Åbon och soldaten Ola Olsson Fält var född i Fränninge den 8 maj 1824 och han gifte sig den 6 augusti 1852 Fränninge. Då sammanvigdes soldaten Ola Fält och pigan Karna Pehrsdotter, båda från nr 2 Starrarp. Karna Pehrsdotter var född den 21 november 1818 i Östra Sallerup. Karna var dotter till rusthållaren Pehr Åkasson och hans hustru Anna Svensdotter i Grankarp i Östra Sallerup. Ola kom närmast ifrån Östraby och Karna kom från Hörby. Ola Olsson Fält avlider den 16 juni 1881 i Starrarps Ora och Karna bor kvar i Oran fram till sin död den 4 januari 1903, troligen bor hon kvar på gården eftersom sonen Nils tar över gården.

Bouppteckning efter Ola Olsson Fält som avled i Starrarps Ora den 16 juni 1881.

Bouppteckning efter Karna Persdotter som avled i Starrarps Ora den 4 januari 1903.

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd 19 oktober 1853 i Starrarp. Flyttar till Starrarp nr 9 för att arbeta som dräng och han kommer tillbaka till föräldragården 1873.
Annafödd 29 augusti 1856 i Starrarps Ora. Anna flyttar till Hörröd den 14 november 1877. Anna gifter sig den 28 december 1877 med åbon Per Persson på Gaddaröd nr 5 där Anna arbetar som piga. Anna avlider den 12 november 1932 på Gaddaröd nr 15 i Hörröd.
Hannafödd 6 november 1858 i Starrarps Ora. Flyttar till Hörby den 29 mars 1890 där hon gifter sig samma år med dragonen Per Jönsson Holmgren på Köinge nr 3 där Hanna arbetade som piga. Hanna avlider den 12 augusti 1929 på Köinge nr 3 i Hörby.