Ola Svensson och Per Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 10:3 (avregistrerat nummer) 27 januari 1903 - 27 januari 1903