Ola Nilsson och Sissa Hansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:18 (aktuellt nummer) 25 juni 1881 - 24 november 1898

Ola Nilsson föddes i Frenninge den 12 maj 1824 och han var son till åbon på Hårderup 6:2 Nils Nilsson och hans hustru Ingar Olsdotter. Ola gifte sig den 29 oktober 1852 med Sissa Hansdotter. Sissa föddes den 2 november 1828 i Skumparp och hon var dotter till rusthållaren Hans Månsson och Elna Persdotter. Familjen kom till Starrarp från Vallarum nr 14 1875. Ola avlider den 7 oktober 1898 i Starrarp och Sissa avlider den 16 november 1898.

Bouppteckning efter Ola Nilsson som avled på Starrarp nr 2 den 7 oktober 1898.

Den 24 november 1898 förrättades bouppteckning efter avlidne åbon Ola Nilsson på Starrarp nr 2 som dog den 7 oktober 1898. Den avlidnes arvingar äro hustrun Sissa Hansdotter som avled den 16 november 1898 samt makarnas i äktenskapet sammanavlade barnen:
sonen bagaren Nils Olander på Starrarp nr 1
dottern Elna, gift med gjuteriarbetaren Carl Larsson i Malmö
dottern Kersti, änka efter avlidne smeden M Nilsson på Starrarp nr 2
I dödsboet fanns fastigheten Starrarp nr 2 1/128 mantal och som upptogs till taxeringsvärdet på 800 kr. Dom totala tillgångarna i dödsboet uppgick till 1 002 kr och det fanns skulder på 466 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 535 kr.

Bouppteckning efter Sissa Hansdotter som avled på Starrarp nr 2 den 16 november 1898.

Den 24 november 1898 förrättades bouppteckning efter avlidna änkan Sissa Hansdotter på Starrarp nr 2 som dog den 16 november 1898 och som efterlämnade såsom arvingar barnen:
sonen bagaren Nils Olander på Starrarp nr 1
dottern Elna, gift med gjuteriarbetaren Carl Larsson i Malmö
dottern Kersti, änka efter avlidne smeden M Nilsson på Starrarp nr 2
I dödsboet fanns fastigheten Starrarp nr 2 1/256 mantal och som upptogs till taxeringvärdet på 400 kr. Det fanns tillgångar på 420 kr och skulder på 121 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 298 kr.

Länk till: Brev från Ola Nilsson till sonen Nils Ohlander

 

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd 8 december 1859 i Fränninge. Nils brev den 16 april 1878 till arbete annorstädes, bagarlärling. Flyttar till Hörby den 18 juni 1878. Nila Olsson Ohlander avled den 24 december 1945.
Hansfödd 4 april 1863 i Fränninge. Flyttar till St Petri, Malmö den 18 juni 1878. Tillbaks från Malmö den 23 juli 1880. Han drunknade i Växjö den 16 februari 1884. Handelselev.
Kerstifödd 2 november 1857 i Frenninge. Flyttade till Hörby den 24 oktober 1883. Tillbaks från Hörby 11 november 1885. Gifter sig med smeden Måns Nilsson. Kersti blev änka 16 september 1892 och Kersti avled den 30 mars 1950 i Fränninge 27:18, ålderdomshemmet.