Ola Nilsson och Kersti Nilsdotter / Hanna Håkansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 4 augusti 1893 - 18 april 1900
Hårderup 4:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning) ca 1 januari 1866 - 4 augusti 1893
Hårderup 4:19 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 28 mars 1893 - 18 april 1900
Hårderup 2:6 (aktuellt nummer) 12 januari 1867 - 18 april 1900
Hårderup 2:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 6 oktober 1876 - 18 april 1900
Hårderup 2:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 12 januari 1867 - 1 december 1873

Ola Nilsson, född i Andrarum den 23 februari 1830 och gifte sig med pigan Kjersti Nilsdotter den 3 november 1865 i Fränninge. Vid bröllopet var Ola “tillträdande åbo” på gården. Ola flyttade till Hårderup 22 september 1865 och Kjersti kom till Hårderup 1864 tillsammans med sina föräldrar. Kjersti var född i S. Willie den 4 januari 1841. Kjersti var dotter till åbon på Hårderup nr 4 Nils Olsson och hans hustru Bengta Nilsdotter. Kjersti Nilsdotter avlider den 3 november 1872 och begravdes den 10 november 1872, i en ålder av 31 år och 10 månader. Dödsorsak okänd. Ola gifter om sig med Hanna Håkansdotter, född 13 december 1843 i Maglehem. Hanna kom till Hårderup den 18 augusti 1876 och dom gifter sig den 6 oktober 1876 i Fränninge. Dom får tillsammans fyra barn. Ola och Hanna flyttar till Bjälkhult år 1900. Ola avlider den 6 mars 1903 och begravs den 15 mars 1903. Samma år flyttar Hanna till Olseröd nr 8 i Maglehems socken. Hanna avlider i Olseröd den 4 januari 1909.

Bouppteckning efter Kersti Nilsdotter som avled den 3 november 1872.

Den 28 januari 1873 förrättades bouppteckning efter åboen Ola Nilssons på Hårderup nr 4 hustru Kjersti Nilsdotter som med döden avled därstädes den 3 november 1872 och efter sig lämnat änklingen Ola Nilsson samt barnen
sonen Nils 3 år
dottern Johanna 5 år
I bouppteckningen redovisas att enligt fastebrev å den 12 januari 1867 har makarna förvärvat 1/16 mantal å Hårderup nr 2 och 11/2048 mantal å Hårderup nr 4 som tillsammans tas upp i bouppteckningen till dess taxeringsvärde på 6 700 kr. Dom sammanlagda tillgångarna uppgick till 8 699 kr samt att det fanns skulder på 4 535 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 4 164 kr.

Bouppteckning efter Ola Nilsson som avled den 6 mars 1903.

Den 16 mars 1903 upprättades bouppteckning efter före detta åboen Ola Nilsson på Bjälkhult nr 1 som avlidit den 6 mars 1903. Han efterlämnade hustrun Hanna Håkansson som sterbhusdelägare samt barnen:
sonen stationskarlen Olof Frid i Malmö
sonen Magnus född den 10 oktober 1884
sonen Håkan, född 25 mars 1886
samt barn i tidigare äktenskap:
sonen Nils Ohlsson, Bjälkhult
I bouppteckningen ingår en jordlott avsöndrat från hemmanet nr 1 Bjälkhult med där befintlig husbyggnad som makarna under äktenskapet gemensamt förvärvat och tas upp till värdet 400 kr. Dom totala tillgångarna uppgick till 8 277 kr medan skulderna uppgick till 498 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen till 7 779 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Johannafödd 7 februari och döptes den 16 februari 1868 i Hårderup. Ola och Kerstis barn. Hon avlider den 10 april 1893 i en ålder av 25 år, 2 månader och 3 dagar. Johanna begrovs den 16 april 1893, dödsorsaken är okänd.
Nilsfödd 12 november och döpt den 21 november 1869 i Hårderup. Ola och Kerstis barn. Nils emigrerar till Amerika den 3 mars 1891. Attest nr 8. Nils återvänder från Amerika och han gifter sig den 2 december 1893 med Kersti Olsson född i Fränninge den 11 december 1868. Familjen är bosatt på Bjälkhult 1:38 och Kersti avlider den 4 mars 1962 och Nils avlider den 11 april 1964.
Oloffödd den 18 september och döptes den 23 september 1877 i Hårderup. Ola och Hannas barn. Han flyttar till Malmö den 2 september 1896. Olof Olsson Frid är folkbokförd i Caroli i Malmö och han gifter sig den 1 december 1903 i Tryde. Olof var stationskarl i Malmö Caroli och hans hustru hette Charlotta Elvira Nilsson och var murardotter från Tomelilla nr 25, född den 15 december 1883 i Tryde. Familjen var bosatt i Vellinge i Kv Oxeln och Charlotta Elvira avlider den 30 augusti 1944. Olof flyttar senare till Vetland i Småland och han avlider den 4 oktober 1963.
Andersfödd den 6 juni och döptes den 12 juni 1881 i Hårderup. Ola och Hannas barn. Han avlider den 1 juni 1893 i en ålder av 11 år 11 månader och 25 dagar. Anders begravdes den 7 juni 1893. Ingen dödsorsak har angivits.
Magnusföddes den 10 oktober och döptes den 19 oktober 1884 i Hårderup. Ola och Hannas barn. Magnus flyttar till Maglehem 25 oktober 1899. Magnus Olsson gifter sig den 25 september 1915 med Emerentia Nilsson som var född den 27 oktober 1884 i Hårderup. Magnus avlider den 9 januari 1956 och Emerentia avlider den 22 maj 1968. Båda avlider i Hårderup 4:19.
Håkanfödd den 25 mars och döptes den 5 april 1886 i Hårderup. Ola och Hannas barn. Flyttar till Maglehem 12 september 1900. Håkan Olsson gifter sig den 30 september 1911 med Emma Olsson född den 17 februari 1891 i Skumparp. Dom var folkbokförda i Östra Kärrstorp 1974 i Bjärröd nr 6. Håkan avlider den 3 januari 1964 och Emma avlider den 22 januari 1984 i Östra Kärrstorp.