Ola Nilsson och Elna Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:3 (avregistrerat nummer) 1836 - 1864

Ola Nilsson föddes den 22 september 1806 i Skumparp och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten, Nils Månsson och hans hustru Ingar Olsdotter. Ola var gift med Elna Olsdotter som var född den 7 juli 1813 i Starrarp. Elna var dotter till Ola Månsson och hans hustru Bengta Nilsdotter. Ola avlider den 25 februari 1864 i Starrarp utav förstoppning. Elna avlider också på Starrarp nr 3 den 3 februari 1868.

Bouppteckning efter Elna Olsdotter som avled på Starrarp nr 3 den 3 februari 1868.

Den 28 februari 1868 förrättades bouppteckning efter änka Elna Olsdotter på Starrarp nr 3 och som avled den 2 februari 1868 och som efterlämnade såsom arvingar avlidne dottern Anna Olsdotters barn sonen Ola 2 år och dottern Ingri 9 år gammal. Tillgångarna i dödsboet uppgick till 1 187 kr och det fanns skulder på 115 kr vilket ger en behållning på 1 072 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd 2 december 1836 i Starrarp. Avled den 5 mars 1850 i Starrarp utav en icke angiven orsak och han begrovs den 10 mars.
Annafödd 28 december 1838 i Starrarp. Flyttar till Östra Sallerup 1858 där hon gifter sig med åbon på Pärup nr 1 Jonas Olsson.