Ola Nilsson och Elna Mårtensdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:14 Hårderups affär (aktuellt nummer) 19 december 1888 - 31 december 1891

Ola Nilsson var född den 2 december 1889 och han var son till åbon på Fränninge nr 24 Nils Pehrsson och hans hustru Elna Olsdotter. Ola gifter sig den 15 december 1873 med Elna Mårtensdotter som var född den 21 augusti 1850 i Andrarum. Familjen var bosatt i Sofieros församling i Helsingborg under perioden en period men är senare bosatt i Hårderup nr 9 där Ola var arrendator. Ola avlider i Hårderup nr 9 den 17 februari 1889. Elna är senare bosatt på Långaröd nr 1 och hon avlider den 22 februari 1922.

Bouppteckning efter Ola Nilsson som avled den 17 februari 1889 i Hårderup.

Den 18 mars 1889 förrättades bouppteckning efter avlidne torparen Ola Nilsson på Hårderup nr 9 som avlidit den 117februari 1889 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare utom hustrun, änkan Elna Mårtensdotter med henne under äktenskap sammanavlade barnen:
sonen Edvard född den 1 september 1873
sonen Frans född den 44 juni 1875
I bouppteckningen upptogs fastigheten 1/1200 mantal skatterusthåll Hårderup nr 3 som makarna gemensamt förvärvat enligt lagfartsbevis daterat till den 21 december 1888 upptogs till 125 kr. Dom totala tillgångarna uppgick till 900 kr och skulderna uppgick till 277 kr vilket tillsammans ger en behållning i dödsboet på 623 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Emil Edvardfödd den 1 september 1873 i Andrarum. Emil Edvard Olsson gifter sig den 16 oktober 1898 med Karna Persson som var född den 25 oktober 1870 i Fränninge. Emil Edvard var artillerist i Kristianstad och senare var han husägare och trafikbilsägare bosatt i Vallarum nr 9:35 och han avlider den 2 maj 1950. Karna flyttar senare till Kanalgatan 46 i Eslöv och hon avlider den 2 december 1961.
Frans Vilhelmfödd den 4 juni 1875 i Helsingborg. Frans Vilhelm Olsson Wallberg gifter sig den 9 juni 1907 med Anna Elisabet Wallberg, född Jönsson som var född den 29 januari 1873 i Östraby. Familjen va senare bosatt på Stadsäga 327 i Lunds domkyrkoförsamling och där Anna Elisabet avlider den 10 februari 1954. Frans Vilhelm har senare adressen Skjutsstallen nr 9 och han avlider den 6 maj 1960.