Välj en sida

Ola Nilsson och Bengta Pehrsdotter / Elna Olsdotter / Anna Pehrsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 8:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 21 februari 1838 – 30 december 1861
Hårderup 8:2 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) ca 1844 - ca 1850

Ola Nilsson föddes den 7 april 1797 i Hårderup Nr 9. 1816 flyttade han till Hårderup 7 och arbetade som dräng. Ola gifte sig med Bengta Pehrsdotter, född i Skumparp 28 oktober 1800. När Ola förvärvade fastigheten Hårderup 8:4 var han arrendator av fastigheten Hårderup 1:3 på 2/9 mantal. Familjen flyttade till Hårderup Nr 8 1850. Den 27 april 1852 avlider Olas hustru Bengta Pehrs-dotter i en oangiven sjukdom och begravdes den 9 maj. Ola gifter om sig med Elna Olsdotter född den 27 september 1802 i Östraby och kom till Hårderup nr 8 från Vollsjö 1852. Hustrun Elna Olsdotter avlider den 19 april 1862 och Ola gifter sig för tredje gången den 5 februari 1864 med Anna Pehrsdotter född den 1 november 1818 och änka efter arbetaren Pehr Mattsson. Anna avlider den 16 maj 1877 i Hårderup i en icke angiven sjukdom. Undantagsmannen Ola Nilsson avlider i en icke angiven sjukdom den 7 december 1885 i Hårderup nr 8.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1852 – 1853, sid 1

Bouppteckning efter Bengta Pehrsdotter som avled i Hårderup den 27 april 1852.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1852 – 1853, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1852 – 1853, sid 3

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1852 – 1853, sid 4

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1852 – 1853, sid 5

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1852 – 1853, sid 6

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1852 – 1853, sid 7

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1862 – 1863, sid 1

Bouppteckning efter Elna Olsdotter som avled i Hårderup nr 8 den 19 april 1862.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1862 – 1863, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1862 – 1863, sid 3

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1862 – 1863, sid 4

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1877, sid 1

Bouppteckning efter Anna Pehrsdotter som avled i Hårderup nr 8 den 16 maj 1877.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1877, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1877, sid 3

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1886 – 1888, sid 1

Bouppteckning efter Ola Nilsson som avled i Hårderup nr 8 den 7 december 1885.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1886 – 1888, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1886 – 1888, sid 3

 

 

Barn

NamnBeskrivning
Månsfödd 31 augusti 1828 i Skumparp. Avled den 31 oktober 1844 utav en benskada och begrovs den 10 november 1844.
Nilsfödd 25 augusti 1830 i Skumparp. Nils Olsson flyttar till Hårderup nr 5 1851 för att arbeta som dräng på Hårderups boställe. Han gifter sig 1865 med Kersti Persdotter som var född den 13 juni 1840 i Östra Kärrstorp. Familjen var bosatt på Vallrum 15 där Nils var åbo och han avlider den 20 april 1881. Kersti bor kvar på Vallarum nr 15 och hon avlider den 3 mars 1907.
Perfödd 2 oktober 1836 i Hårderup. Flyttar till Klasaröd 1853. Per Olsson gifter sig den 5 augusti 1867 med Ingar Olsdotter född i Fränninge den 19 maj 1843. Per avlider redan den 5 augusti 1869 utav koppor och Ingar lever vidare i Vollsjö nr 13 och hon avlider den 31 oktober 1925.
Olafödd 31 januari 1834 i Hårderup. Ola Olsson flyttade till Östraby 1850 och han gifter sig den 8 mars 1873 med pigan Ingar Pehrsdotter som var född den 23 mars 1835. Familjen är senare åbopar på Starrarp nr 2 och där Ola avlider den 27 maj 1880. Inger gifter om sig 1884 och är bosatt i Tjustorp nr 22 i Smedstorp men hon avlider den 10 januari 1886.
Elnafödd 12 februari 1823 i Skumparp. Flyttade till Hårderup Nr 8 1846 där hon gifter sig med åbon Mårten Olsson född i Hårderup den 28 augusti 1914.
Kerstinafödd 17 mars 1826 i Skumparp, död 7 januari 1858 i oangiven sjukdom och begravdes den 13 januari 1850, 23 år gammal.
Andersfödd 17 augusti 1838 i Hårderup. Anders avlider den 10 juli 1860 utav en "svår magsjukdom" och begrovs den 15 juli.
Jönsfödd 11 juni 1840 i Hårderup. Flyttar till Klasaröd 1857 och till Vallarum nr 10 1861.
Ingarfödd 25 december 1843 i Hårderup. Ingar Olsdotter gifter sig den 23 juni 1876 med åbon och änklingen Hans Jönsson på Vallarum nr 14. Hans var född den 4 september 1844 i Nedraby. Familjen var bosatt på Vallarum nr 14 och där Ingar avlider den 28 juni 1880, men då hade maken Hans rymt till Amerika.
Annafödd 3 april 1846 i Hårderup. Flyttar till Starrarp nr 7 1864 för att arbeta som piga.
Månsfödd 4 januari 1865 i Hårderup. Flyttar till Östraby 1881.