Ola Nilsson och Bengta Pehrsdotter / Elna Olsdotter / Anna Pehrsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 8:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 21 februari 1838 – 30 december 1861
Hårderup 8:2 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) ca 1844 - ca 1850

Ola Nilsson föddes den 7 april 1797 i Hårderup Nr 9. 1816 flyttade han till Hårderup 7 och arbetade som dräng. Ola gifte sig med Bengta Pehrsdotter, född i Skumparp 28 oktober 1800. När Ola förvärvade fastigheten Hårderup 8:4 var han arrendator av fastigheten Hårderup 1:3 på 2/9 mantal. Familjen flyttade till Hårderup Nr 8 1850. Den 27 april 1852 avlider Olas hustru Bengta Pehrs-dotter i en oangiven sjukdom och begravdes den 9 maj. Ola gifter om sig med Elna Olsdotter född den 27 september 1802 i Östraby och kom till Hårderup nr 8 från Vollsjö 1852. Hustrun Elna Olsdotter avlider den 19 april 1862 och Ola gifter sig för tredje gången den 5 februari 1864 med Anna Pehrsdotter född den 1 november 1818 och änka efter arbetaren Pehr Mattsson. Anna avlider den 16 maj 1877 i Hårderup i en icke angiven sjukdom. Undantagsmannen Ola Nilsson avlider i en icke angiven sjukdom den 7 december 1885 i Hårderup nr 8.

Bouppteckning efter Bengta Pehrsdotter som avled i Hårderup den 27 april 1852.

Den 19 juli 1852 förrättades bouppteckning efter åboen Ola Nilssons i Hårderup den 27 april 1852 avlidna hustru Bengta Persddotter som tillsammans med änklingen efterlämnade barnen:
sonen Nils, 21 år
sonen Ola, 18 år
sonen Pehr, 16 år
sonen Anders, 14 år
sonen Jöns, 12 år
dotterna Elna, gift med åboen Mårten Olsson i Hårderup
dottern Ingar, 8 år
dotterna Anna, 6 år
I bouppteckningen upptogs fastigheten 1/12 mantal Hårderup nr 8 som Ola Nilsson gemensamt under äktenskapet förvärvat enligt fastebrev den 21 februari 1838 och upptag till 722 riksdaler. Tillgångar i bouppteckningen uppgick till 1 325 riksdaler och det fanns skulder på 1 222 riksdaler.

Bouppteckning efter Elna Olsdotter som avled i Hårderup nr 8 den 19 april 1862.

Den 28 april 1862 förrättades bouppteckning efter undantagsmannen Ola Nilssons på Hårderup nr 8 avlidna hustru Elna Olsdotter som avled den 19 april 1862 och efterlämnade änklingen utom bröstarvingar med förra giftet avlidne mannen Pehr Hansson:
sonen, åboen Hans Persson i Brösarp
sonen Ola, 27 år
sonen Jöns 20 år
dottern Hanna, avliden men efterlämnade ett barn, flicken Hanna Andersdotter, 7 år
dottern Elna 25 år
dottern Bengta 22 år
Tillgångarna i dödsboet uppgick till 514 kr och det fannns skulder på 92 kr.

Bouppteckning efter Anna Pehrsdotter som avled i Hårderup nr 8 den 16 maj 1877.

Den 28 maj 1877 förrättades bouppteckning efter före detta åboen Ola Nilssons på Hårderup nr 8 hustru Anna Pehrsdotter som avled den 16 maj 1877 och efter sig lämnade såsom sterbhusdelägare änklingen samt sönerna i förra giftet Ola Pehrsson i Bessinge och Anders Pehrsson i Hårderup samt sonen Måns 12 år, sammanavlade under äktenskapet med änklingen. Tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 571 kr och det fanns skulder på 71 kr, vilket ger en behållning i bouppteckningen på 499 kr.

Bouppteckning efter Ola Nilsson som avled i Hårderup nr 8 den 7 december 1885.

Den 14 december 1885 förrättades bouppteckning efter avlidne undantagsmannen Ola Nilsson på Hårderup nr 8 som avled den 7 december 1885 och efter sig lämnade såsom arvingar i äktenskapet med Bengta Persdotter
barnen:
sonen Nils Olsson på Vallarum nr 18, avliden men efterlämnade barnen i äktenskap med hustrun Kersti Persdotter:
sonen Anders
dottern Elna
sonen Ola Ohlsson, Starrarp nr 2, avliden men efterlämnade barnen i äktenskap med avlidna hustrun Elna Nilsdotter barnen:
sonen Nils
sonen Anders
sonen, fattiggårdsföreståndaren Jöns Ohlsson från Viarp
dottern Elna, avliden men efterlämnade i äktenskap med Mårten Olsson Hårderup nr 8 barnen:
sonen, snickaren Ola Mårtensson i Malmö
sonen Nils Mårtensson, Hårderup nr 8
sonen Anders Mårtensson, Hårderup nr 8
sonen drängen Jöns Mårtensson, Hårderup nr 8
dottern Elna, avliden men efterlämnade i äktenskap med avlidne mannen Jöns Nilsson, sonen Nils.
dottern Ingar, avliden med efterlämnade i äktenskap med Göran Johnsson i Påarp sonen Johan samt med förut avlidna hustrun Anna Persdotter sammanavlade sonen Måns
Det total värdet på tillgångarna uppgick till 1 103 kr och det fanns skulder på 5 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 1 097 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Månsfödd 31 augusti 1828 i Skumparp. Avled den 31 oktober 1844 utav en benskada och begrovs den 10 november 1844.
Nilsfödd 25 augusti 1830 i Skumparp. Nils Olsson flyttar till Hårderup nr 5 1851 för att arbeta som dräng på Hårderups boställe. Han gifter sig 1865 med Kersti Persdotter som var född den 13 juni 1840 i Östra Kärrstorp. Familjen var bosatt på Vallrum 15 där Nils var åbo och han avlider den 20 april 1881. Kersti bor kvar på Vallarum nr 15 och hon avlider den 3 mars 1907.
Perfödd 2 oktober 1836 i Hårderup. Flyttar till Klasaröd 1853. Per Olsson gifter sig den 5 augusti 1867 med Ingar Olsdotter född i Fränninge den 19 maj 1843. Per avlider redan den 5 augusti 1869 utav koppor och Ingar lever vidare i Vollsjö nr 13 och hon avlider den 31 oktober 1925.
Olafödd 31 januari 1834 i Hårderup. Ola Olsson flyttade till Östraby 1850 och han gifter sig den 8 mars 1873 med pigan Ingar Pehrsdotter som var född den 23 mars 1835. Familjen är senare åbopar på Starrarp nr 2 och där Ola avlider den 27 maj 1880. Inger gifter om sig 1884 och är bosatt i Tjustorp nr 22 i Smedstorp men hon avlider den 10 januari 1886.
Elnafödd 12 februari 1823 i Skumparp. Flyttade till Hårderup Nr 8 1846 där hon gifter sig med åbon Mårten Olsson född i Hårderup den 28 augusti 1914.
Kerstinafödd 17 mars 1826 i Skumparp, död 7 januari 1858 i oangiven sjukdom och begravdes den 13 januari 1850, 23 år gammal.
Andersfödd 17 augusti 1838 i Hårderup. Anders avlider den 10 juli 1860 utav en "svår magsjukdom" och begrovs den 15 juli.
Jönsfödd 11 juni 1840 i Hårderup. Flyttar till Klasaröd 1857 och till Vallarum nr 10 1861.
Ingarfödd 25 december 1843 i Hårderup. Ingar Olsdotter gifter sig den 23 juni 1876 med åbon och änklingen Hans Jönsson på Vallarum nr 14. Hans var född den 4 september 1844 i Nedraby. Familjen var bosatt på Vallarum nr 14 och där Ingar avlider den 28 juni 1880, men då hade maken Hans rymt till Amerika.
Annafödd 3 april 1846 i Hårderup. Flyttar till Starrarp nr 7 1864 för att arbeta som piga.
Månsfödd 4 januari 1865 i Hårderup. Flyttar till Östraby 1881.