Ola Nilsson och Anna Olsson och Anna Mårtensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:34 Syremöllan (avregistrerat nummer) 3 oktober 1923 - 11 februari 1936
Vallarum 8:34 Syremöllan (avregistrerat nummer) 3 april 1901 - 22 november 1902

Ola Nilsson (omkring 1895)

Ola Nilsson och Anna Mårtensdotter

Nels Martin (svåger till Ola Nilsson)
Bilden är tagen i Spokane Canada

Ola Nilsson var född den 28 juni 1868 i Eljaröd och han var son till åbon på Eljaröd nr 1, Nils Håkansson och hans hustru Kjersti Olsdotter. Ola gifter sig den 28 december 1900 med Anna Olsson som var född den 15 september 1882 i Andrarum. Anna var dotter till åbon på Ilstorp nr 6 Ola Håkansson och hans hustru Sissa Pehrsdotter. Anna kom till Vallarum i samband med vigsel. Anna avlider redan den 26 augusti 1902 i barnsängsfeber. Ola gifter om sig den 21 november 1903 med Anna Mårtensdotter som var född den 24 juni 1871 i Västerstad. Anna kom till Vallarum 1903 ifrån Hårderup nr 3 där hon bodde i föräldrahemmet och hon var dotter till åbon Mårten Larsson Mosell och hans hustru Elna Bengtsson. Familjen flyttar till Vollsjö den 15
augusti 1930 och där husägaren Ola Nilsson avlider i cancer den 30 augusti 1940. Senare är Anna Mårtensson bosatt på Vallarum 10:4 och där hon avlider den 13 juli 1962.

Anna Mårtenssons bröder Lars och Nils emigrerade till USA 1887 – 1888.

Länk till  Amerikabrev från Nils och Lars Mosell 

 

Barn

NamnBeskrivning
Anna Karolinafödd den 19 augusti 1902 i Vallarum. Ola och Anna Olssons barn. Anna Karolina Nilsson flyttar till Tryde den 22 oktober 1924 och hon gifter sig den 16 november 1930 med Yngve Bernhard Nilsson född den 2 mars 1904 i Tryde. Familjen är bosatt i Hässleholm och där Anna Karolina avlider den 6 januari 1990 och Yngve Bernhard avlider den 12 mars 1990.
Edit Martina Ingeborgfödd den 21 april 1905 i Vallarum. Ola och Anna Mårtenssons barn. Hon flyttade 1930 till Vallarum nr 5 och gifte sig den 19 april 1930 med åbosonen på Vallarum nr 5 Malte Algot Andersson född den 1 augusti 1902 i Långaröd. Familjen är bosattpå Lillgatan 5 i Sjöbo och där Malte Algot avlider den 18 november 1982 och där Edit Martina Ingeborg avlider den 3 augusti 1995.
Nelly Elvirafödd den 3 april 1907 i Vallarum. Ola och Anna Mårtenssons barn. Nelly Elvira Andersson gifter sig den 19 april 1930 med Arthur Birger Andersson som var född den 26 januari 1905 i Långaröd. Familjen är bosatt på Skolgatan 37 i Sjöbo och där Artur Birger avlider den 2 mars 1981 och där Nelly Elvira avlider den 9 november 1991.
Elin Beatafödd den 12 juni 1910 i Vallarum. Ola och Anna Mårtenssons barn. Elin Beata Stark gifter sig den 3 februari 1938 med Karl Algot Stark född den 17 januari 1912 i Brönnestad. Familjen är bosatt på Byggmästaregatan 36 C i Hörby och där Elin Beata avlider den 6 maj 1998 och Karl Algot avlider den 30 april 2002.