Ola Nilsson Borg och Ingar Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:13 (avregistrerat nummer) 29 augusti 1884 - 1 november 1905
Vallarum 8:11 (avregistrerat nummer) 29 augusti 1884 - 1 november 1905
Vallarum 7:17 (avregistrerat nummer) 4 november 1905 - 20 november 1906

Ola Nilsson Borg var född den 10 november 1842 i Långaröd och han var son till dragonen Nils Borg och hans hustru bosatta i Kagarp. Ola gifter sig den 2 december 1881 i Fränninge med Ingar Olsson som var född den 21 augusti 1853 i Trulshärad. Ingar var dotter till åbon i Trulshärad Ola Eriksson och hans hustru Anna Johnsdotter. Ola och Ingar var bosatta i Vallarum nr 8 sedan 1881 och då kom Ola från Danmark och Ingar kom från Trulshärad.Ola avlider den 14 februari 1907 i Vallarum nr 8 och han avled utav vattusot. Ingar bor kvar i Vallarum 8 och hon avlider den 18 maj 1943.

Bouppteckning efter Ola Nilsson Borg som avled på Vallarum nr 7 den 14 februari 1907.

Bouppteckning efter Ingar Olsson som avled på Vallarum nr 8 den 18 maj 1943.

Barn

NamnBeskrivning
Nils Eloffödd den 11 juli 1882 i Vallarum. Nils Elof avlider den 17 maj 1884 i Vallarum.
Anna Carolinafödd den 25 maj 1884 i Vallarum. Anna Carolina Håkansson, född Borg gifter sig den 16 juni 1905 med Johan Vilhelm Håkansson som var född den 27 augusti 1879 i Vollsjö. Familjen är bosatt i Vallarum nr 8 och dom tar över driften av Anna Carolinas föräldragård som dom brukar i över 40 år. Johan Vilhelm avlider i Vallarum nr 8 den 26 april 1945 och Anna Carolina avlider den 20 februari 1962.