Ola Mårtensson och Mätta Johansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp nr 5 ca 1809 - ca 1836
Starrarps Ora 1:24 (avregistrerat nummer) ca 1818 -
Starrarp 5:1 (avregistrerat nummer) 1836 - 1861
Starrarp 1:6 (avregistrerat nummer) 1835 - 1861

Ola Mårtensson föddes i Starrarp den 3 juni 1791 och var gift med Mätta Johansdotter född i Tattarp den 13 september 1797. Mätta var dotter till åbon i Tattarp Johan Persson och hans hustru Karna Åkasdotter. 1861 står Ola som “undantagsman” och sonen Per Olsson står som ny åbo på gården. Ola avlider den 13 januari 1865 i en ålder av 74 år. Mätta avlider den 7 januari 1867 i Starrarp.

Bouppteckning efter Ola Mårtensson som avled på Starrarp den 13 januari 1865.

Den 24 januari 1864 förrättades bouppteckning efter avlidne undantagsmannen Ola Mårtensson i Starrarp som avled den 13 januari 1864 och efter sig lämnade änkan Mätta Johansdotter samt barnen sönerna Nils, Mårten, Pehr och Johan samt döttrarna Kersti gift med bostadsinnehavaren Jöns Mårtensson i Puus, Anna gift med åboen Anders Åkesson i Pärup och Ingar gift med åboen Anders Ohlsson i Bjerröd samt Elna död, som varit gift med nu avlidne åboen Anders Pehrsson i Årröd men efter sig lämnade tre omyndiga söner Ola, Johan och Anders. Tillgångarna i dödsboet uppgick till 6 779 kr samt att det fanns skulder
på 5 642 kr

Bouppteckning efter Mätta Johansdotter som avled på Starrarp nr 5 den 7 januari 1867.

Den 20 januari 1868 förrättades bouppteckning efter änkan Mätta Johansdotter på Starrarp nr 5 som avled den 7 januari 1868 och efter sig lämnade såsom sterbhusdelägare sönerna Nils, Mårten, Pehr och Johan samt döttrarna Kersti gift med bostadsinnehavaren Jöns Mårtensson i Puus, Anna gift med åboen Anders Åkesson i Pärup och Ingar gift med åboen Anders Ohlsson i Bjerröd samt Elna död, som varit gift med nu avlidne åboen Anders Pehrsson i Årröd men efter sig lämnade tre omyndiga söner Ola, Johan och Anders. Tillgångarna i dödsboet uppgick till 236 kr och skulderna uppgick till 104 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 132 kr

Länk till Elna tog livet av sina män

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd 26 september 1821 i Starrarp. Flyttar till Starrarp nr 7 1842 och till Östra Kärrstorp den 23 oktober 1844. Nils var gift och bosatt i Östra Sallerup gift med Elna Olsdotter som avled den 8 april 1880. Nils var folkbokförd i9 Östra Sallerup och han avled den 6 december 1907 i Pärup nr 2.
Mårtenfödd 17 november 1823 i Starrarp. Flyttar till Östra Sallerup 1852 där han blir åbo på Tattarp nr 2 7/81 mantal. Han gifter sig med Elna Kristiansdotter den 22 januari 1831.
Perfödd 7 februari 1830 i Starrarp. Per blir åbo på föräldragården 1861 men flyttar till Östra Sallerup och han avlider den 18 december 1915 i Tattarp nr 2.
Kerstifödd 14 oktober 1819 i Starrarp. Flyttar till Östraby 16 mars 1844 tillsammans med sin son Nils. Flyttar till Oderup nr 2, 7/72 mantal där hon gift sig med åbon Jöns Mårtensson. 1845 flyttar familjen till Puus i Fränninge socken.
Elnafödd 19 juli 1826 i Starrarp. Flyttar till Brandstad 1850. Flyttar till Östar Sallerup och Årröd nr 2 där Elna avlider 20 december 1861. Se länk ovan.
Annafödd 1 april 1833 i Starrarp. Flyttar till Pärup nr 3 Östra Sallerup 1859. Gift den 14 juli 1859 med Anders Åkesson åbo på 3/32 mantal i Pärup. Anna avlider den 15 september 1865 i Pärup nr 3 i Östra Sallerup.
Ingarfödd 4 juli 1835 i Starrarp. Flyttar till Bjärröd nr 3 i Östra Kärrstorp 1861, där hon gifter sig med åbon på Bjärröd nr 3 5/90 mantal Anders Olsson
Bengtafödd 28 juni 1838 i Starrarp. Avlider den 21 februari 1844 i okänd sjukdom.
Johanfödd 3 februari 1841 i Starrarp. Flyttar till Östra Kärrstorp 1861.