Ola Mårtensson och Elna Persson (Fränninge 19, 23, 28)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 28:3 Eneberg (avregistrerat nummer) 9 februari 1891 - 3 september 1904
Fränninge 23:3 Ekdala (aktuellt nummer) 14 mars 1881- 10 juli 1911
Fränninge 19:9 (aktuellt nummer) 14 mars 1881 - 10 januari 1911
Fränninge 19:8 (aktuellt nummer) 14 mars 1881 - 10 januari 1911

Ola Mårtensson var född den 12 maj 1854 i Fränninge och han var son till åbon Mårten Olsson och hans hustru Elna Jönsdotter på Fränninge nr 28. Ola gifter sig den 2 augusti 1879 med Elna Persson som var född den 20 september 1857 i Fränninge. Familjen kom till Fränninge nr 23 den 14 november 1883 ifrån Fränninge nr 28. Familjen brukar gården i 30 år och då man 1911 säljer den till deras son Nils och han hustru Emilia. Ola och Elna bor kvar inom Fränninge nr 23 och där Elna avlider den 6 april 1921 och där Ola avlider den 9 augusti 1923.

Barn

NamnBeskrivning
Annafödd den 31 oktober 1879 i Fränninge. Anna Larsson gifter sig den 29 oktober 1904 med Ivar Larsson som var född den 18 september 1878 i Fränninge. Familjen brukar en gård inom Fränninge nr 28 och där Ivar avlider den 18 november 1930. Senare är Anna bosatt på Fränninge 23:13 och hon avlider den 12 juni 1967.
Nilsfödd den 3 april 1885 i Fränninge. Nils Olsson gifter sig den 15 juli 1911 med Emilia Olsson som var född den 11 oktober 1888 i Fränninge. Familjen brukade Nils föräldragård under 43 år och dom var senare bosatta på Gripsholm stg 1005 i Hörby och där Nils avlider den 29 september 1968. Senare är Emilia bosatt på Brösarp nr 4 i Vollsjö och hon avlider den 3 oktober 1984.