Välj en sida

Ola Månsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 10:3 (avregistrerat nummer) 10 februari 1912 - 10 februari 1912
Bjälkhult 1:43 (aktuellt nummer) 6 oktober 1947 - 6 oktober 1947
Hårderup 6:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 6 mars 1929 - 6 mars 1929
Hårderup 4:26 (aktuellt nummer) 6 mars 1929 -6 mars 1929
6 mars 1929 -6 mars 1929