Ola Månsson och Else Jakobsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:24 (aktuellt nummer) 14 juni 1894 - 7 april 1927
Starrarp 3:22 (aktuellt nummer) 14 juni 1894 - 7 april 1927
Starrarp 3:14 (avregistrerat nummer) 14 juni 1894 - 12 mars 1920
Starrarp 3:13 (avregistrerat nummer) 14 juni 1894 - 12 mars 1920
Starrarp 3:12 (avregistrerat nummer ) 14 juni 1894 - 12 mars 1920

Ola Månsson var född den 27 maj 1858 i Starrarp och han var son till åbon på Starrarp nr 2 Måns Nilsson och hans hustru Kjerstena Olsdotter. Den 21 september 1895 gifter sig Ola i Östra Kärrstorp med åbodottern på Rönås nr 6 Else Jakobsson. Else var född den 26 oktober 1866 och hon var dotter till Jakob Persson och hans hustru Hanna Jönsdotter på Rönås nr 6. Else avlider den 23 maj 1921 på Starrarp nr 3 utav lungsäcksinflammation. Senare är Ola folkbokförd på Brunslöv nr 7 i Östraby där han avlider den 16 maj 1945.

Bouppteckning efter Else Månsson, född Jakobsdotter som avled på Starrarp nr 3 den 23 maj 1921.

Den 5 augusti 1921 förrättades bouppteckning efter åboen Ola Månssons på Starrarp nr 3 hustru Elsa Månsson, född Jakobsdotter som avled den 23 maj 1921 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare,
änklingen Ola Månsson samt syskonen:
systern Johanna gift med Nils Nilsson i Malmö.
systern Anna gift med skomakaren M Johnsson i Rönås.
systern Maria Jacobsson i Östraby.
systern Hanna gift med åboen Per Nilsson i Starrarp.
systern Ingrid Jacobsson i Östraby
brodern Per Jacobsson i Amerika
I bouppteckningen upptogs fastigheterna Starrarp nr 3 73/6480 mantal samt 31/3240 mantal vilket änklingen före äktenskapet förvärvat enligt lagfartsbevis av den 5 september 1894 till taxeringsvärdet på 3 000 kr. Dom sammanlagda tillgångarna i dödsboet uppgick till 13 315 kr och det fanns inga skulder.