Välj en sida

Ola Månsson och Elna Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 8:8 (avregistrerat nummer) 10 maj 1880 - 21 april 1915
Hårderup 4:20 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 4 augusti 1893 - 21 april 1915
Hårderup 2:7 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 4 augusti 1893 - 21 april 1915

Ola Månsson föddes på Örsjö nr 4 i Sövestad den 2 augusti 1846 och gifte sig den 27 september 1879 med Elna Nilsdotter, född på Stenby nr 4 i Benestad den 29 juni 1851. Ola och Elna kom från Sövestad den 5 juli 1879 till Hårderup nr 8 där dom bodde hela tiden. Ola var son till åbo Måns Mårtensson och hans hustru Elsa Håkansdotter och Elna var dotter till f d åbon Nils Persson på Stenby nr 4 samt hans hustru Elna Andersdotter. Ola avlider den 23 februari 1915 utav ålderdomssvaghet på Hörby lasarett. Elna avlider i den 21 januari 1936 i Hårderup nr 8.

Bouppteckning efter Ola Månsson som avlider den 23 februari 1915 på Hörby lasarett utav ålderdomssvaghet och han blir begravd den 5 mars 1915.

Bouppteckning efter Elna Nilsdotter som avled den 21 januari 1936 då hon var bosatt på Hårderup nr 8. Elna begravdes den 28 januari 1915.

Barn

NamnBeskrivning
Mårtenfödd 9 september 1882 i Hårderup. Flyttar till Östra Kärrstorp den 20 januari 1906. Mårten Olsson gifter sig den 21 april 1906 med Ida Sjöberg född i Östra Kärrstorp den 16 juli 1885. Mårten avlider i Hårderup nr 4 den 29 december 1943 och Ida avlider den 20 mars 1965 folkbokförd som "å församlingen skriven".
Nilsfödd 11 augusti 1897 i Hårderup. Nils Olsson gifter sig den 8 juni 1926 med Alma Augusta Olsson född den 12 april 1894 i Östraby. Familjen är folkbokförd i Hörby på boendeadress Karlsfält Postl 131. Alma Augusta avlider den 18 november 1974 och Nils avlider den 26 februari 1988 i Kvarng, Lundegården.