Ola Månsson och Elna Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 8:8 (avregistrerat nummer) 10 maj 1880 - 21 april 1915
Hårderup 4:20 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 4 augusti 1893 - 21 april 1915
Hårderup 2:7 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 4 augusti 1893 - 21 april 1915

Ola Månsson föddes på Örsjö nr 4 i Sövestad den 2 augusti 1846 och gifte sig den 27 september 1879 med Elna Nilsdotter, född på Stenby nr 4 i Benestad den 29 juni 1851. Ola och Elna kom från Sövestad den 5 juli 1879 till Hårderup nr 8 där dom bodde hela tiden. Ola var son till åbo Måns Mårtensson och hans hustru Elsa Håkansdotter och Elna var dotter till f d åbon Nils Persson på Stenby nr 4 samt hans hustru Elna Andersdotter. Ola avlider den 23 februari 1915 utav ålderdomssvaghet på Hörby lasarett. Elna avlider i den 21 januari 1936 i Hårderup nr 8.

Bouppteckning efter Ola Månsson som avlider den 23 februari 1915 på Hörby lasarett utav ålderdomssvaghet och han blir begravd den 5 mars 1915.

Den 21 april förrättades bouppteckning efter avlidne åboen Ola Månsson å Hårderup nr 8 som avled den 23 februari och efter sig lämnat såsom arvtagare efterlevande hustrun änkan Elna Nilsdotter samt deras under äktenskapet födda efterlevande barn:
sonen Mårten Olsson å Hårderup nr 4
sonen omyndige Nils Olsson som vistas i hemmet
I bouppteckning upptogs fastigheterna Hårderup 2 och 4 1/64 mantal och 101/8122 mantal samt nr 8 1/108 mantal som tillsammans upptogs till dess taxeringsvärde på 4 200 kr. De sammanlagda tillgångarna uppgick till 6 322 kr och eftersom det inte fanns skulder i dödsboet så var behållningen 6 322 kr

Bouppteckning efter Elna Nilsdotter som avled den 21 januari 1936 då hon var bosatt på Hårderup nr 8. Elna begravdes den 28 januari 1915.

Den 29 januari 1936 förrättades bouppteckning efter änkan Elna Månsson å Hårderup nr 8, född 1851 och död den 21 januari 1936 och som efterlämnat arvingarna:
sonen lantbrukaren Mårten Olsson, Hårderup, gift år 1926 med Ida Olsson.
sonen lantbrukaren Nils Olsson, Karlsfält, gift 1926 med Alma Olsson.
I boet upptogs tillgångarna till 403 kr och skulderna till 213 kr vilket tillsammans ger en behållning i dödsboet på 189 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Mårtenfödd 9 september 1882 i Hårderup. Flyttar till Östra Kärrstorp den 20 januari 1906. Mårten Olsson gifter sig den 21 april 1906 med Ida Sjöberg född i Östra Kärrstorp den 16 juli 1885. Mårten avlider i Hårderup nr 4 den 29 december 1943 och Ida avlider den 20 mars 1965 folkbokförd som "å församlingen skriven".
Nilsfödd 11 augusti 1897 i Hårderup. Nils Olsson gifter sig den 8 juni 1926 med Alma Augusta Olsson född den 12 april 1894 i Östraby. Familjen är folkbokförd i Hörby på boendeadress Karlsfält Postl 131. Alma Augusta avlider den 18 november 1974 och Nils avlider den 26 februari 1988 i Kvarng, Lundegården.