Ola Månsson (möllare)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 9:2 Starrarps Kvarn (avregistrerat nummer) 7 november 1931 - 10 juni 1950

Ola Sigfrid Månsson var född den 15 februari 1888 i Starrarp och han var son till de tidigare
ägarna av fastigheten Måns Olsson och hans hustru Elna Olsson. Den 20 december 1947 gifter
han sig i Fränninge med servitrisen Greta Marie Johnsson född den 6 juli 1902 i Malmö, St Petri.
Ola Sigfrid avlider den 26 maj 1971 i Starrarp nr 9 och Greta Marie Månsson, född Johnsson
är senare folkbokförd på Eddagatan 15 Ii, i Malmö där hon avlider den 11 december 1992.