Välj en sida

Ola Månsson Lindstrand

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 9:2 Starrarps Kvarn (avregistrerat nummer) 16 december 1946 - 1 november 1953
Hårderup 1:17 (aktuellt nummer) 16 december 1946 – 20 maj 1952