Ola Månsson Lindstrand och Maria Lindstrand, född Pehrsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 9:2 Starrarps Kvarn (avregistrerat nummer) 2 december 1909 - 16 december 1946
Starrarp 2:10 (avregistrerat nummer) 1 februari 1899 - 17 juli 1939
Hårderup 1:17 (aktuellt nummer) 3 augusti 1940 – 16 december 1946

Dragonen Ola Månsson Lindstrand föddes i Starrarps Ora den 17 januari 1867. Ola var son till Måns Olsson och Boel Isaksdotter. Ola gifter sig den 21 september 1899 med Maria Pehrsdotter född i Skumparp den 30 november 1869. Maria var dotter till Pehr Nilsson och hans hustru Elna Jönsdotter. Familjen var folkbokförd på Hårderup nr 1:17 och där Maria avlider den 21 september 1946 och Ola avlider den 3 september 1952.

Bouppteckning för Maria Lindstrand, född Pehrsdotter som avled den 21 september 1946.

Den 16 december 1946 förrättades bouppteckning efter hustrun Maria Lindstrand, Hårderup, född år 1869, i äktenskap förenad år 1898 med efterlevande maken hemmansägaren Ola Månsson Lindstrand, Hårderup och avled den 21 september 1946 och efterlämnade som dödsbodelägare
änklingen Ola Månsson Lindstrand och barnen:
sonen skräddarmästaren Hjalmar Lindstrand, Broby, gift med Lilly Lindstrand.
dottern Hulda, gift med snickaren Nils Olsson, Fränninge, samt före äktenskapet födda dotter
dottern Emma, gift med lantarbetaren Håkan Olsson, Bjärsjölagård.
I bouppteckningen fanns följande fastigheter 1/71 mantal Hårderup nr 1 (1:11), avsöndrad lägenhet om 0,0696 hektar (1:17) samt 1/432 mantal Starrarp nr 9 enligt lagfartsbevis den 30 april 1941, nr 169 och den 22 december 1909, § 203, upptages till taxeringsvärdet 2 700 kr. Den totala behållningen i dödsboet uppgick till 2 651 kr.

Bouppteckning för Ola Månsson Lindstrand som avled den 3 september 1952.

Den 18 oktober 1952 förrättades bouppteckning efter förre hemmansägaren Ola Månsson Lindstrand Hårderup nr 1, föee 15 januari 1867 och avled den 3 september 1952. Den avlidne var änkling efter Maria Lindstrand med vilken han ingått äktenskap år 1898, efterlämnade såsom dödsbodelägare:
dottern Hulda, gift med snickarmästaren Nils Olsson i Fränninge.
sonen Hjalmar Lindstrand, avliden men efterlämnat:
dottern Jenny Maria Lindstrand, Västraby, Broby född 15 mars 1933.
sonen Nils Gunnar Lindstrand, Västraby, Broby, född 27 juni 1946
I bouppteckningen upptags fastigheten 1/432 mantal Starrarp 9:2, enligt lagfartsbevis den 9 april 1947, och upptages till taxeringsvärdet 500 kr. Dom samlade tillgångarna uppgick till 3 256 kr och skulderna till 1 289 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 1 967 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Emmafödd 17 februari 1891 i Starrarp. Flyttar till Skumparp 1904 och till Öved 1911. Emma Olsson var gift med Håkan Olsson född den 25 mars 1886 i Fränninge och han dog den 3 januari 1964 i Bjerröd nr 6:12. Dom var folkbokförda i i Östra Kärrstorp och där avlider också Emma den 22 januari 1984 i Bjärrör nr 6.
Hulda Gunhildfödd 3 oktober 1899 i Starrarp. Avlider 16 augusti 1904 i Starrarp nr 2 utav kikhosta och blev bara 5 år gammal.
Hjalmarfödd 28 maj 1903 i Starrarp. Flyttar till Ö Broby 1929. Johan Hjalmar gifter sig den 23 juni 1933 och i hyrboken stod: Giftermål mellan Johan Hjalmar Lindstrand, skräddare från Knisslinge nr 9 och Lilly Arvida Nilsson, hemmansdotter från Västraby nr 3. Johan Hjalmar avlider den 27 september 1950 i Västraby 6:13. Lilly gifter om sig den 25 februari 1956 och var folkbokförd i Höganäs där hon avlider den 20 september 1995.
Hulda GunhildFödd 10 december 1905 i Starrarp. Gifter sig 1926 med snickare och vagnmakaren Nils Algot Olsson och dom bosätter sig på Fränninge nr 14 och så flyttar dom till Fränninge nr 29 1929. Nils Algot var född i Stora Harrie. Han avlider den 25 december 1960 i hårderup 1:17. Hulda Gunhild Olsson avlider den 4 augusti 1996 i Sövdeborgsvägen 7 B i Sjöbo.
Nils Gunnarfödd 6 januari 1912 i Starrarp. Nils Gunnar Lindstrand var ogift och folkbokförd i Fränninge. Han avlider den 16 juni 1942 i Hårderup nr 1.