Välj en sida

Ola Månsson..

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:39 (avregistrerat nummer) 20 juni 1934 - 20 juni 1934
Starrarp 6:7 (avregistrerat nummer) 20 juli 1935 - 20 juli 1935