Ola Karlsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:23 Bokeberg (aktuellt nummer) 17 mars 1906 - 29 juli 1911