Ola Jönsson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 5:4 Dragarör (aktuellt nummer) 23 november 1918 - 2 april 1919

Köper fastigheten på auktion 1918.