Ola Jönsson och Hanna Bengtsdotter och Elisabeth Bengtsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:21 (avregistrerat nummer) 21 december 1872 - 21 januari 1893
Vallarum 8:20 (avregistrerat nummer) 21 december 1872 - 21 januari 1893
Vallarum 8:12 (avregistrerat nummer) 19 april 1871 -21 januari 1893

Ola Jönsson var född den 16 maj 1822 i Tryde och han gifter sig den 12 december 1856 med Hanna Bengtsdotter som var född den 27 februari 1824 i Vallarum. Hanna var dotter till åbon på Vallarum 8:3 Bengt Olsson och hans hustru Kjersti Mårtensdotter. Hanna avlider redan den 27 juli 1857 i Vallarum utav vattusot. Ola gifter om sig med Hannas syster Elisabeth. Elisabeth Bengtsdotter var född den 2 augusti 1830 i Vallarum. Ola och Elisabeth gifte sig den 18 december 1858. Familjen bor kvar på Vallarum nr 8 och där avlider Ola den 21 januari 1893 och Elisabeth avlider den 16 juli 1895.

Bouppteckning efter Hanna Bengtsdotter som avled på Vallarum den 27 juli 1857.

Bouppteckning efter Ola Jönsson som avled på Vallarum den 21 januari 1893.

Bouppteckning efter Elisabeth Bengtsdotter som avled på Vallarum nr 8 den 16 juli 1895.

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd den 9 anuari 1860 i Vallaum. Nils Olsson flyttar till Stora Köpinge den 24 oktober 1877 men återvänder och tar över driften av föräldragården.
Hannafödd den 3 november 1862 i Vallarum. Hanna Håkansson född Olsson gifter sig den 16 juli 1886 med Sven Håkansson som var född den 20 oktober 1862 i Långaröd. Familjen är bosatt på Farhult 3:14 i Långaröd och här avlider Hanna den 2 december 1957 och Sven avlider den 7 januari 1958.
Jönsfödd den 3 oktober 1865 i Vallarum. Jöns Olsson Liljegren gifter sig den 26 februari 1891 med Johanna Liljegren, född Persson den 29 juni 1872 i Fränninge. Familjen är bosatt på Önneköp 1, 2 i Långaröd och här avlider Jöns den 5 maj 1942. Senare är Johanna bosatt på Önneköp 6:4 i Långaröd och hon avlider den 1 september 1966.
Kerstifödd den 19 december 1869 i Vallarum. Kersti Olsdotter emigrerar till Amerika den 10 mars 1890.