Ola Jönsson och Anna Truldotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hovdahusen 1:2 (avregistrerat nummer) ca 1827 - 30 april 1859

Ola Jönsson var född den 6 december 1804 i Starrarp och Ola var son till Jöns Jönsson och hans hustru Sissa Andersdotter. Ola gifter sig den 21 oktober 1827 med Anna Trulsdotter som var född den 20 november 1804 i Hovdahusen. Familjen bor kvar och driver gården sonen Truls tar över driften 1859. Ola hade då redan avlidit den 21 oktober 1857 utav en icke angiven sjukdom. Anna bor kvar och hon avlider den 8 juli 1870.

Barn

NamnBeskrivning
Karnafödd den 4 oktober 1829 i Hovdahusen. Karna Persson, född Olsdotter gifter sig med arbetaren Anders Persson som var född den 21 december 1817 i Vallarum. Familjen bodde under en period i Torpa i Kronobergs län. Anders avlider den 31 maj 1883 och senare är Karna bosatt i Lunds domkyrkoförsamling och hon avlider den 8 februari 1916.
Trulsfödd den 6 oktober 1838 i Hovdahusen. Truls gifter sig med Anna Åkesdotter och han tar över föräldragården.