Ola Johansson och Johanna Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hovdahusen 1:5 (avregistrerat nummer) 4 december 1903 - 2 augusti 1930