Ola Håkansson Lundgren och Elna Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:57 (avregistrerat nummer) 14 juni 1853 - 22 april 1876
Starrarps Ora 1:47 Stavas Hus (aktuellt nummer) ???? – 15 juli 1874
Starrarps Ora 1:2 (avregistrerat nummer) 14 juni 1853 - 22 april 1876

Ola Håkansson föddes i Stenkelösa den 1 oktober 1816 och gift med Elna Olsdotter född den 18 augusti 1814 i Fränninge. Dom gifte sig den 12 april 1851. Familjen flyttar till Kärrstorp 1873. Ola och Elna äger fastigheten Starrarp Ora 1:57 och som säljer avstyckningen 1872 av lägenheten som kommer att bli Starrarps Ora 1:47. Ola har redan 1851 blivit ny åbo på föräldragården. Elna avlider den 24 januari 1886 och Ola avlider 8 månader senare den 29 september 1886. Ola avlider av “sönderfläkt bråck”.

Barn

NamnBeskrivning
Håkanfödd 10 juli 1852 i Starrarps Ora. Avlider den 16 juli 1852 av okänd orsak.
Håkanfödd 20 september 1853 i Starrarps Ora. Arbetar som smedgesäll och är under flera år anställd vid Öveds klosters smedja. Flyttar 1877 till Malmö. Tar sig namnet Olsson Lundgren.
Olafödd 19 oktober 1855 i Starrarps Ora. Flyttar till Öved den 24 oktober 1871. Tar sig namnet Ola Lundborg.
Jönsfödd 23 oktober 1858 i Starrarps Ora. Soldat. Flyttar till Kjerstorp 1873 och han gifter sig med Elna Pålsdotter. Tar sig namnet Jöns Lundgren.