Ola Christiansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 2:1 Ekliden (avregistrerat nummer) 1861 - 14 december 1870

Ola Christiansson var född 13 oktober 1835 i Vallarum. Ola blir åbo på föräldragården 1861 och hans systrar Elisabeth, Kjersten och Anna står skriva som pigor på gården. Ola emigrerar till Amerika den 12 maj 1869. Ola återkommer från Amerika och gifter sig med Bengta Persdotter. Familjen bosätter sig i Maria församling i Helsingborg och Ola är till yrket skriven som arbetare och stenslagare. Bengta avlider den 18 maj 1894 och Ola avlider den 29 april 1925 på ålderdomshemmet utav ålderdomsuttyning.