Välj en sida

Ola Carlsson och Hanna Christiansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 13:16 (avregistrerat nummer) - 27 februari 1899
Fränninge 13:3 (avregistrerat nummer) 30 april 1859 - 27 februari 1899
Fränninge 2:9 (avregistrerat nummer) 11 februari 1880 - 1 juni 1886

Ola Carlsson var född den 28 april 1833 i Fränninge och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten dragonen Carl Felt och hans hustru Elna Nilsdotter. Ola gifter sig med Hanna Christensdotter som var född den 2 november 1837 i Brandstad. Hanna var dotter till åbon Christen Pehrsson och hans hustru Elna Pehrsdotter på Brandstad nr 7. Familjen brukar gården i fyrtio år och där Hanna avlider den 3 mars 1886. 1899 tar deras son Per över gården. Ola flyttar till Vollsjö den 9 oktober 1912 och han avlider på Västra Säteriet i Vollsjö den 28 oktober 1920.

Barn

NamnBeskrivning
Elnafödd den 22 oktober 1862 i Fränninge. Elna Person, född Olsson gifte sig den 4 juli 1890 med Jöns Persson som var född den 9 augusti 1859 i Fränninge. Familjen bosätter sig i Ulstofta nr i Östra Sallerup och där Jöns avlider den 8 oktober 1932 och Elna avlider den 26 april 1935.
Nilsfödd den 29 augusti 1864 i Fränninge. Nils gifter sig med Johanna Åkesdotter och dom köper Nils föräldragård och brukar den i 32 år.
Perfödd den 2 november 1866 i Fränninge. Per Olsson gifte sig den 30 december 1904 i Fränninge med Ingrid Persson som var född den 16 mars 1882 i Östra Kärrstorp. Familjen är bosatt på Vollsjö 31:212 och däe Per avlider den 24 april 1950. Senare är Ingrod bosatt på Kirsebergsgatan 9 i Malmö och där hon avlider den 5 april 1953.
Carlfödd den 2 april 1869 i Fränninge. Carl Olsson gifte sig den 22 september 1911 i Fränninge med Anna Andersson sonm var född den 19 april 1871 i Fränninge. Familjen var bosatt i Fränninge nr 2:17 och där Carl avlider den 27 april 1940 och senare den 16 juni 1947 avlider Anna i Fränninge 2:17.
Svenfödd den 8 augusti 1877 i Fränninge. Sven Olsson gifte sig den 21 december 1907 i Lunds domkyrkoförsamling med Elise Nilsson-Brown som var född den 2 oktober 1875 i Andrarum. Familjen var bosatt på Gråbröder 1 i Lund och där Sven avlider den 24 mars 1963 och där Elise avlider den 4 augusti 1964.
Johannesfödd den 12 juli 1881 i Fränninge. Johannes Olsson gifte sig den 17 december 1910 med Tekla Fredrika Svensson som var född den 20 september 1885 i Ronneby i Blekinge. Familjen var bosatt på stg 185 F i Lund och där Johannes var grovarbetare. Johannes avlider den 3 mars 1920 i influensa. Senare är Tekla Fredrika bosatt på Bommen nr 7 i Lund och hon avlider den 11 januari 1964.
Anna född den 14 april 1861 i Fränninge. Anna Olsson gifte sig den 1 september 1883 med hemmansägaren på Fränninge nr 20 Per Persson. Familjen är senare bosatta på Alestad nr 6 i Östra Kärrstorp och där Anna avlider den 25 december 1914. Per är senare bosatt på Alestad nr 19 och han avlider den 25 juni 1931.
Svenfödd den 1 december 1872 i Fränninge. Sven Olsson avlider den 25 november 1876.
Mariafödd den 15 februari 1875 i Fränninge. Maria Olsdotter avlider den 5 december 1876.