Ola Andersson och Karna Johnsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:5 (aktuellt nummer) - 14 mars 1865
Vallarum 6:2 Rydala (avregistrerat nummer) 29 januari 1868 - 8 februari 1907

Ola Andersson föddes i Lövestad den 1 januari 1836 och gifte sig den 15 november 1867 med Karna Johnsdotter född 13 juni 1844 i Östraby. Paret kom från Lövestad den 24 oktober 1865. Någon gång under åren byter familjen efternamn till Ryberg. Ola avlider den 1 mars 1907 genom drunkning. “Ola omkom i kvarndammen vid gården av självförvållat ej med säkerhet konstaterat”. Karna avlider den 1 juni 1915 av ålderdomssvaghet och begravdes den 9 juni.

Vestkusten den 4 april 1907

Artikeln till vänster var införd i tidningen Vestkusten den 4 april 1907 och berättar om när Ola Andersson avled genom olyckshändelse.

 

 

 

 

Bouppteckning efter Ola Andersson som avled på Vallarum nr 6 den 1 mars 1907.

Bouppteckning efter Karna Johnsdotter som avled på Vallarum nr 6 den 1 juni 1915.

 

 

 

Barn

NamnBeskrivning
Andersfödd 2 januari 1869 i Vallarum. Flyttar till Brännkyrka 1900. Kom tillbaka 1901 från Brännkyrka för att 1902 flytta till Starrarp nr 3 som Åbo fram till 1909. Den 12 maj 1925 flyttar Anders till Hörby tillsammans med sin hushållerska Johanna Andersson, född den 20 mars 1871 i Långaröd. Johanna är senare bosatt i kvarteret Gladsax i Hörby och här avlider hon den 16 oktober 1955.
Pehrfödd den 28 mars 1871 i Vallarum. Avlider den 10 oktober 1909 och enligt dödsboken "Avhändigt sig lifvet medelst skjutning under sinneförvirring". "Liket begraft i vanlig ordning efter tillstånd av myndigheterna".
Nilsfödd den 29 maj 1875 i Vallarum. Avlider den 17 juni 1878. Dödsorsak var halssjuka och begravdes tillsammans med sin bror Jöns som dog i samma sjukdom fem dagar senare.
Jönsfödd den 21 oktober 1877 i Vallarum. Avlider den 22 juni 1878. Dödsorsak var halssjuka och begravdes tillsammans med sin bror Nils som dog i samma sjukdom fem dagar tidigare.