Ola Andersson och Johanna Andersson, född Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:29 (aktuellt nummer) 13 augusti 1928 – 7 januari 1953

Ola Andersson föddes den 1 december 1865 i Andrarum och han gifte sig den 15 december 1913 med Johanna Olsson också född i Andrarum men den 8 november 1872. Ola var son till åbon i Sillaröd nr 3 i Andrarum Anders Jönsson och hans hustru Hanna Eriksdotter. Johanna var dotter till åbon Ilstorp nr 2 i Andrarum Ola Mårtensson och hans hustru Elna Månsdotter. Familjen kom till Bjälkhult från Andrarum den 15 mars 1929 och man bodde på fastigheten fram till 1953. Ola avlider den 18 oktober 1952 och Johanna avlider den 23 juli 1954. Båda avlider i Bjälkhult 1:29.

Bouppteckning efter Ola Andersson som avled i Bjälkhult den 18 oktober 1952.

Bouppteckning efter Johanna Andersson, född Olsson som avled i Bjälkhult den 23 juli 1954.