Ola Andersson och Bengta Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:13 (aktuellt nummer) - 12 oktober 1881