Ola Andersson och Bengta Andersdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:46 (avregistrerat nummer) 26 oktober 1854 - 3 juni 1873
Starrarps Ora 1:37 (avregistrerat nummer) 26 oktober 1854 - 3 juni 1873
Starrarps Ora 1:34 (avregistrerat nummer) 26 oktober 1854 - 3 juni 1873
Starrarps Ora 1:31 (avregistrerat nummer) 26 oktober 1854 - 3 juni 1873

Ola Andersson var född den 23 oktober 1819 i Oderup i Östraby och han var son till åbon på Oderup nr 2 Anders Olsson och hans hustru Ingar Nilsdotter. Ola gifter sig den 19 juni 1852 med Bengta Andersdotter som var född den 12 december 1823 i Killeröd i Östraby. Bengta var dotter till Anders Olsson och hans hustru Karna Trulsdotter i Killeröd. Paret kom till Starrarps Ora från Östraby 1852. Familjen flyttar tillbaka till Östraby 1872. Dom bosätter sig på Oderup nr 4 och där Bengta avlider den 8 april 1878. Senare är Ola bosatt på Kävlinge nr 5 0ch han avlider den 25 juni 1901.

Barn

NamnBeskrivning
Annafödd den 26 januari 1853 i Starrarps Ora. Anna avled den 11 februari 1853.
Trulsfödd den 1 januari 1854 i Starrarps Ora. Truls Olofsson gifte sig den 21 februari 1879 med Karin Nilsdotter som var född den 13 april 1860 i Östraby. Familjen är bosatt på Oderup nr 4 i Östraby och Truls avlider på Hörby sjukhus den 25 oktober 1886 utav nervfeber.
Andersfödd den 4 oktober 1856 i Starrarps Ora.
Ingarfödd den 20 maj 1859 i Starrarps Ora. Ingar Olsson gifter sig den 30 december 1890 i Fränninge med åbon på nr 2 i Starrarp Sven Mårtensson som var född 1832. Ingar blir änka den 18 mars 1919 i Starrarp nr 2 i Fränninge. Ingar är senare bosatt i Västra Alstad och där är hon gift med Hans Rosvall och hon blir änka den 15 juni 1930. Senare är hon bosatt i Kävlinge nr 5 och där avlider hon den 20 juni 1935.
Annafödd den 4 juli 1863 i Starrarps Ora. Anna Andersson, född Olofsson gifter sig och är bosatt på Trollebergsvägen 17 i Lund och hon avlider den 10 april 1953.