Ola Andersson och Karna Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:20 (avregistrerat nummer) 3 april 1880 - 8 februari 1907