Ola Åkesson och Bengta Jakobsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 6:7 (avregistrerat nummer) 1848 - 1854
Starrarp 6:6 (avregistrerat nummer) 1848 - 1854

Ola Åkesson var född den 25 juni 1813 i Starrarp och han var son till åbon i Starrarp, Åke Nilsson och hans hustru Anna. Den 11 april 1840 vigs i Fränninge Ola Åkesson och Bengta Jakobsdotter som var född den 31 december 1820 i Tolånga. Bengta var dotter till Jacob Jönsson och hans hustru Elna Andersdotter i Näsby, Tolånga. Under perioden 1841 – 1844 står Ola som ägare till 1/24 mantal så fastigheten är vid denna tidpunkt delad i två lika delar. Ola Avlider den 6 juni 1854 i Starrarp nr 6 och Bengta avlider den 9 januari 1900.

Bouppteckning efter Ola Åkesson som avled i Starrrap den 6 juni 1854.

Den 12 juni förrättades bouppteckning efter före åboen Ola Åkesson som avled den 5 juni 1854 och efterlämnade förutom änkan Bengta Jakobsdotter, bröstarvingarna sönerna Nils 13 år, Jöns 1 år och döttrarna Anna 8 år, Elsa 5 år.
I bouppteckningen upptogs fastigheterna
Enligt arvsskifte den 20 juni 1838 har Ola Åkesson före äktenskapet ärvt efter modern Anna Johansdotter 1/72 mantal
av frälsehemmanet på Starrarp nr 6 och upptogs till 150 riksdaler.
Enligt fastebrev av den 6 mars 1846 som dom gemensamt förvärvat under äktenskapet 1/36 mantal utav Starrarp nr 6
och som upptogs till 300 riksdaler i bouppteckningen.
Enligt fastebrev av den 11 juni 1844 som dom gemensamt under äktenskapet förvärvat 1/128 mantal av hemmanet
Starrarps Ora nr 1 och som upptogs till 255 riksdaler.
Enligt köpehandling av den 20 april 1846 som dom gemensamt förvärvat 1/63 mantal av frälsehemmanet på Starrarp nr 6
och som upptogs till 300 riksdaler i bouppteckningen.
Enligt fastebrev av den 26 februari 1851 som dom gemensamt förvärvat 1/32 mantal av frälsehemmanet på Starrarp nr 6
och som upptogs till 500 riksdaler i bouppteckningen.
Tillgångarna uppgick till totalt 1 837 riksdaler samt att det fanns skulder på 2 788 riksdaler.

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd den 19 mars 1841 i Starrarp. Nils Olsson flyttar till Brandstad 1857.
Annafödd den 27 januari 1846 i Starrarp. Anna Olsdotter gifter sig den 31 decem- ber 1868 med husmannen på Pärup nr 1 i Östra Sallerup Sven Killberg Jöns- son. Anna arbetade där som piga. Anna avlider den 24 april 1881 i Pärup nr 2 i Östra Sallerup endast 35 år gammal.
Elsefödd den 10 augusti 1848 i Starrarp. Else Jönsson, född Olsdotter flyttar till Östra Sallerup den 24 oktober 1865 för att arbeta som piga på Beslinge nr 3. Den 31 december 1875 gifter sig Else med åbon på Ulatofta nr 5 Hans Jöns- son. Dom är bosatta på Ulatofta nr 5 fram till sin död. Hans som var född den 2 januari 1816 i Östra Sallerup avlider den 18 januari 1903 på Ulatofta nr 5. Else avlider den 1 april 1910 i Ulatofta nr 5 i Östra Sallerup utav magkramp.
Jönsfödd den 9 april 1853 i Starrarp. Jöns Olsson flyttar till Östraby den 24 oktober 1869 och kommer tillbaka den 24 oktober 1872. Jöns emigrerar till Nordamerika den 20 juli 1873.