Ola Åkesson och Hanna Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:28 (avregistrerat nummer) 3 september 1868 - 25 juni 1903

Ola Åkesson var föd den 2 maj 1840 i Spjutstorp och han var son till åbon och rusthållaren på Spjutstorp nr 2 Åke Nilsson och hans hustru Karna Nilsdotter. Ola gifter sig den 12 april 1863 i Lövestad med Hanna Nilsdotter som var född den 21 oktober 1844 i Lövestad. Hanna var dotter till åbon på Lövestad nr 40 Nils Olsson och hans hustru Mätta Pehrsdotter. Familjen kom till Vallarum nr 14 den 24 oktober 1866 ifrån Lövestad. Dom blir bofasta i Vallarum och där Ola avlider den 27 mars 1903. Hanna bor kvar på Vallarum nr 14 fram tills hon avlider den 28 juli 1916 utav lunginflammation.

Bouppteckning efter Ola Åkesson avled på Vallarum nr 14 den 27 mars 1903.

Bouppteckning efter Hanna Nilsdotter avled på Vallarum nr 14 den 28 juli 1916.

Barn

NamnBeskrivning
Pehrfödd den 16 juni 1864 i Lövestad. Pehr Olsson gifter sig den 3 juni 1892 i Fränninge med Ingar Andersdotter som var född den 9 juli 1864 i Fränninge nr 23. Dagen efter den 4 juni 1892 flyttar paret till Sankt Pauli församling i Malmö. I Fränninge var Per snickare och i Malmö etablerar han sig som snickerifabrikör. Familjen var bosatt i kvarteret Avenboken nr 2, Kamrersgatan 17 i Malmö och där Ingar avlider den 21 september 1934 och Per avlider den 22 september 1936.
Nilsfödd den 5 oktober 1865 i Lövestad. Nils Olsson avlider den 26 augusti 1884.
Karnafödd den 15 januari 1868 i Vallarum. Karna Olsdotter gifter sig den 28 maj 1897 med Nils Andersson som var född den 5 april 1864 i Fränninge. Familjen var bosatt på Östraby 10:39 och Nils avled den 6 november 1939. Karna bor kvar och hon avlider den 12 januari 1959.
Andersfödd den 9 juli 1870 i Vallarum. Anders Olsson var ogift hela livet och han bodde på Vallarum nr 14. Han avlider den 17 augusti 1920 i Vallarum utav lunginflammation.
Carlfödd den 21 december 1873 i Vallarum. Carl Olsson flyttade till Sakt Pauli församling i Malmö den 18 januari 1901. Han är bosatt i kvarteret Ulfven nr VIII.
Johannafödd den 4 juli 1876 i Vallarum. Johanna Persson, född Olsdotter gifter sig den 3 augusti 1909 med Anders Persson som var född den 26 april 1866 i Lövestad. Familjen var bosatt på Lövestad nr 37 och där Johanna avlider den 14 december 1966. Anders bor kvar och han avlider den 26 december 1973.
Oloffödd den 1 december 1878 i Vallarum. Olof Olsson gifter sig den 27 december 1907 med Kersti Andersson som var född den 8 maj 1875 i Fränninge. Familjen var bosatt på Avenboken 2, kamrersgatan 17 i Malmö och där Kersti avlider den 17 september 1939. Olof är senare bosatt på Carl Hersowsgatan 11 D i Malmö och han avlider den 1 januari 1980.
Mariafödd den 5 juni 1881 i Vallarum. Maria Olsson var ogift hela livet och hon var bosatt på Spånehusvägen 57 - 59 i Malmö och där hon bor fram till sin död den 18 maj 1976.
Annafödd den 6 oktober 1883 i Vallarum. Anna Olsson förblev ogift och hon var bosatt på Vallarum1 14:25 och hon avlider den 3 november 1964.