O Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:10 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 6 november 1916 - 2 december 1916