O Björk

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:23 Bokeberg (aktuellt nummer) 18 januari 1906 - 17 mars 1906