Nils Yngve Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:32 (aktuellt nummer) 1 januari 1976 -
Vallarum 5:3 (aktuellt nummer) 24 mars 1971 -