Nils Viktor Persson och Amalia Karolina Larsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:69 (aktuellt nummer) 2 mars 1918 - 27 oktober 1950
Starrarps Ora 1:55 (avregistrerat nummer) 2 mars 1918 - 27 oktober 1950
Starrarps Ora 1:49 (aktuellt nummer) 21 oktober 1926 - 27 oktober 1950
Starrarps Ora 1:45 (avregistrerat nummer) 2 mars 1918 - 27 oktober 1950
Starrarps Ora 1:3 (avregistrerat nummer ) 2 mars 1918 - 27 oktober 1950

Nils Viktor Persson var född den 25 november 1890 i Puus. Nils var son till torparen Per Olsson och hans hustru Anna Olsson, båda från Långaröd. Den 9 mars 1918 gifter sig Nils med Amalia Karolina Larsson född den 22 oktober 1893 i Vallarum och hon var dotter till änkan Elna Isaksson och hennes avlidne make Lars Johansson på Vallarum nr 13. Familjen bor kvar på Starrarps Ora och där Nils Viktor avlider den 26 januari 1951. Amalia Karolina är senare bosatt på Långaröd nr 3, Önneköp och hon avlider den 27 oktober 1972.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheten Starrarps Ora 1:45 som redovisades av Nils Viktor Persson omfattade totalt 9,2 hektar mark varav 4 hektar var åkermark och 4 hektar var skogsmark. Man hade investerat i en hästräfsa som enda jordbruksredskap. Vatten och avlopp fanns inte installerat dock fanns elektricitet för belysning.

 

 

 

 

 

 

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1951, sid 1

Bouppteckning efter Nils Viktor Persson som avled den 26 januari 1951 i Starrarps Ora.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1951, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1951, sid 3

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1951, sid 4

Barn

NamnBeskrivning
Per Göstafödd 29 december 1918 i Starrarps Ora. Per Gösta Reutermyr gifter sig den 22 december 1948 med Elna Sofia Viktoria Reutermyr, född Pettersson den 12 mars 1915 i Fors i Södermanland. Familjen va bosatt i Enskede i Stockholm och där Nils Viktor arbetade som handelsresande. Paret skiljer sig den 17 september 1969. Per Gösta var senare bosatt på Byggmästaregatan 14 i Hörby och han avlider den 27 maj 2009. Elna Sofia Viktoria blir kvar i Enskede i Stockholm och hon avlider den 16 oktober 2010.
Lars Erikfödd 4 maj 1921 i Starrarps Ora. Lars Erik avlider den 19 maj 1930 på Hörby lasarett.