Nils Torsten Ekstrand och Sonja Ebba Margit Ekstrand, född Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 12:12 (avregistrerat nummer) - 16 mars 1939
Vallarum 12:3 (avregistrerat nummer) 14 mars 1935 - 16 mars 1939
Vallarum 8:29 (avregistrerat nummer) 14 mars 1935 - 16 mars 1939
Vallarum 8:27 (avregistrerat nummer) 14 mars 1935 - 16 mars 1939

Nils Torsten Ekstrand var född den 24 februari 1910 i Lövestad och han var son till åbodottern på Lövestad nr 9 Elise Persson. Nils Torsten gifter sig den 20 maj 1934 med Sonja Ebba Margit Nilsson som var född den 22 oktober 1911 i Lövestad. Sonja Ebba Margit var dotter till banvakten på Heinge nr 7 Edvard Nilsson och hans hustru Johanna Antonia Nilsson. Familjen kom till Vallarum från Lövestad den 12 april 1935 och dom flyttar tillbaka till Lövestad den 15 april 1939. Familjen bosätter sig på Lövestad nr 9 och där Nils Torsten avlider den 26 oktober 1978. Sonja Ebba Margit flyttar senare till Hasselbergsvägen 1 i Ronneby och där avlider hon den 1 maj 2003.

Barn

NamnBeskrivning
Nils Torsten och Sonja Ebba Margits barn:
Torsten Arne Louisfödd den 24 juli 1933 på Lunds lasarett.