Nils Tage Åkesson och Olga Selma Åkesson, född Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:23 (avregistrerat nummer) 21 april 1967 – 27 april 1976
Bjälkhult 1:3 (avregistrerat nummer) 2 mars 1934 - 27 april 1976

född den 5 januari 1905 i Amerika. Olga Selma Åkesson, född Nilsson gifter sig den 20 april 1926 med Nils Tage Åkesson i Rönås. Familjen flyttar till Östra Kärrstorp den 27 maj 1926. Dom får också en dotter Anna Signe född den 16 maj 1926. Familjen är senare bosatt i Bjälkhult och där Nils Tage avlider den 3 november 1973 och Olga Selma avlider den 13 september 1975.

Jordbruksräkningen 1944, Olga Selma Åkesson

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Vid jordbruksräkningen 1944 omfattade fastigheten totalt 8 hektar varav 6 hektar var åkermark, 1 hektar äng och 1 hektar övrig mark. Man hade investerat i tre olika jordbruksmaskiner för arbetet på gården. Det fanns inte vatten eller avlopp indraget i boningshuset eller i stallarna. Det fanns elektricitet för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Anna Signefödd den 16 maj 1926 i Östra Kärrstorp.