Nils Svenssons dödsbo

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:7 (avregistrerat nummer) 7 maj 1921 - 27 januari 1923