Nils Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:25 (aktuellt nummer) 11 april 1894 - 24 december 1900
11 april 1894 - 24 december 1900